Staff cymorth

Nid oes rhaid i weithio i'r Gwasanaeth olygu dod yn ddiffoddwr tân. Mor bwysig ag y mae ein diffoddwyr tân, mae ein tîm o staff cymorth proffesiynol sy'n gweithio y tu ôl i'r llenni yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi'r Gwasanaeth i sicrhau diogelwch yr ardal wasanaeth fwyaf, fwyaf amrywiol yn y DU.

Swyddi gwag cyfredol
blank
Darganfyddwch pa rolau rydyn ni'n recriwtio ar eu cyfer ar hyn o bryd.

Rolau staff cymorth

Mae rolau staff cymorth yn amrywiol ac yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi'r Gwasanaeth i sicrhau diogelwch ein cymuned.

Mae'r rolau staff cymorth yn cynnwys

 • Diogelwch Cymunedol
 • Cyllid a Chaffael
 • Rheoli ystadau
 • Adnoddau Dynol
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Cefnogaeth Strategol a Gweinyddol
 • Trafnidiaeth
 • Gwasanaeth Technegol a Chynnal a Chadw
 • Hyfforddiant a Datblygiad
 • Arlwyo
 • Iechyd a Ffitrwydd Galwedigaethol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Cyfathrebu Marchnata

Buddion gweithio gyda ni

Fel cyflogwr rydym yn cynnig llawer mwy na’n cynllun pensiwn cystadleuol, cyfraddau cyflog, a lwfans gwyliau blynyddol, mae yna lawer o fuddion ychwanegol sy’n ein gwneud yn lle gwych i weithio.​ 

Rydym hefyd yn cynnig:

 • Amgylchedd teulu-gyfeillgar
 • Gweithio hyblyg gan sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith
 • Cyfleusterau ffreutur â chymhorthdal sy'n darparu prydau poeth ac oer
 • Cefnogaeth iechyd a lles
 • Rhaglenni datblygu gyrfa
 • Gostyngiadau gyda thrydydd partïon gan gynnwys Costa, Apple, a llawer o siopau ar y stryd fawr
Working in the workshop