Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis angenrheidiol i wneud i’n safle weithio. Hoffem hefyd osod cwcis dadansoddol dewisol i’n helpu i’w wella. Ni fyddwn yn gosod cwcis opsiynol oni bai eich bod yn eu galluogi..

Beth yw cwci?

Mae cwci yn ffeil fach y gellir ei osod ar eich dyfais sy’n ein galluogi i adnabod a’ch cofio. Mae’n cael ei anfon i’ch porwr a’i storio ar yriant caled neu dabled neu ddyfais symudol eich cyfrifiadur. Pan fyddwch yn ymweld â’n safle, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth oddi wrthych yn awtomatig trwy gwcis neu dechnoleg debyg.

Pa fathau o gwcis rydyn ni’n eu defnyddio?

Cwcis angenrheidiol

Mae cwcis angenrheidiol yn galluogi swyddogaethau craidd fel diogelwch, rheoli rhwydwaith, a hygyrchedd, er enghraifft y Cwci BrowseAloud i ddarllen ar goedd a chyfieithu cynnwys ar ein safle. Gallwch analluogi’r rhain drwy newid gosodiadau eich porwr, ond gall hyn effeithio ar sut mae’r wefan yn gweithredu.

Cwcis dadansoddol

Hoffem osod cwcis Google Analytics i’n helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth ar sut rydych yn ei defnyddio. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd nad yw’n adnabod unrhyw un yn uniongyrchol.

Cwcis trydydd parti

Mae hyn yn cynnwys cwcis o safleoedd megis YouTube, mewn fideos sydd wedi’u gwreiddio ar ein safwe o’n sianeli YouTube, lle mae cwcis yn cael eu gosod ar eich cyfrifiadur ar ôl i chi glicio ar y chwaraeydd fideo YouTube.

Rheoli eich dewisiadau cwcis

YGallwch ddiffodd rhai cwcis drwy’r safle we Your Online Choices. Efallai y bydd angen i chi wneud hyn eto bob tro y byddwch yn defnyddio cyfeiriad neu ddyfais IP wahanol.

Mae hefyd yn bosibl i atal eich porwr rhag derbyn cwcis yn gyfan gwbl trwy newid gosodiadau cwcis eich porwr. Fel arfer, gallwch ddod o hyd i’r gosodiadau hyn yn y ddewislen “dewisiadau” neu fwydlen “hoffterau” eich porwr.

Rheoli Cwcis ar borwyr poblogaidd:

Dolenni defnyddiol

I gael mwy o wybodaeth am breifatrwydd, cwcis a’r defnydd ohonynt ar y we, ewch i:

Cewch ddarllen ein Polisi Preifatrwydd yma. Os hoffech gysylltu â ni am gwcis, defnyddiwch ein tudalen Cysylltwch â ni.