Ein Cyllid

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i wario arian yn gyfrifol a'i wario lle bydd yn fwyaf effeithiol. Rydym yn buddsoddi'n sylweddol mewn rhaglenni atal ac addysg i wneud Canol a Gorllewin Cymru yn lle diogel i fyw, gweithio ac ymweld.



Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i wario arian yn gyfrifol, a’i wario lle bydd fwyaf effeithiol. Er enghraifft, erbyn hyn rydym yn buddsoddi’n sylweddol mewn rhaglenni atal ac addysg, er mwyn gwneud Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lle diogel i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef. Medrwch ddarganfod sut yn union yr ydym yn gweinyddu ein hadnoddau yma.

Faint mae’r Gwasanaeth yn costio?

​Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn derbyn mwyafrif ei gyllid trwy gyfrwng ardollau oddi wrth y chwe Awdurdod Unedol yn ein hardal.

Ewch i dudalen faint mae'r Gwasanaeth yn costio am mwy o wybodaeth.

Datganiad o Gyfrifon

Mae Datganiad o Gyfrifon yr Awdurdod yn gyhoeddiad sy’n ofynnol gan y gyfraith.

Mae Datganiad o Gyfrifon yr Awdurdod yn gyhoeddiad sy’n ofynnol gan y gyfraith.

Datganiad Polisi Cyflog

Mae’n ofynnol i gyhoeddi Datganiad Polisi Cyflogau’r Awdurdod yn flynyddol.

Ewch i dudalen datganiad polisi cyflog am mwy o wybodaeth.