Croeso i Ystafell Newyddion Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin a Canolbarth Cymru. Eich ffynhonell ar gyfer newyddion diweddaraf, digwyddiadau ac ymgrchoedd y Gwasanaeth.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Achub Bywyd Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i gynyddu nifer y diffibrilwyr mynediad cyhoeddus sy’n achub bywydau.

Mae adran Bowlio Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi bod yn brysur!

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn cefnogi wythnos Diogelwch Tân Myfyrwyr, gan eu hannog i ystyried diogelwch tân yn eu llety newydd.

Mae heddiw’n nodi dechrau Wythnos Diogelwch Drysau Tân, gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o’r rôl hollbwysig y mae drysau tân yn ei chwarae wrth achub bywydau a diogelu eiddo os digwydd tân.

Mae myfyrwyr ar draws ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cael eu hannog i gadw'n ddiogel ac i osgoi’r dŵr dros gyfnod Ffair y Glas.

Ddydd Sul, Medi 10fed, galwyd criwiau’r Tymbl, Llanelli, Pontarddulais, Pont-iets a Threforys i ddigwyddiad ym Manc y Gors, Tymbl Uchaf.

Mae dau dîm Chwilio ac Achub Rhyngwladol y DU (UK-ISAR) wedi eu hanfon i Foroco i gefnogi'r ymateb i'r daeargryn trasig a digwyddodd ddydd Gwener, Medi 8fed.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog busnesau i wneud diogelwch tân yn flaenoriaeth.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth ymateb brys i bron i 12,000 cilomedr sgwâr - tua dwy ran o dair o Gymru.

Dyma'r hyn a cadwodd ni'n brysur yn ystod mis Awst 2023.

Ddydd Mawrth, Medi 5ed, cafodd criwiau Doc Penfro, Aberdaugleddau, Hwlffordd, Dinbych-y-pysgod ac Arberth eu galw i ddigwyddiad ar Bont Cleddau, Doc Penfro.