Croeso i Ystafell Newyddion Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin a Canolbarth Cymru. Eich ffynhonell ar gyfer newyddion diweddaraf, digwyddiadau ac ymgrchoedd y Gwasanaeth.

Bu i'n Prif Swyddog Tân, Roger Thomas, ynghyd ag aelodau o'r Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, neilltuo diwrnod i wirfoddoli yn y VC Gallery.

Mae pob Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig ac Iechyd Cyhoeddus Cymru'n ymbil ar bobl i gymryd camau syml i'w diogelu'u hunain rhag tanau damweiniol a gwenwyno carbon monocsid wrth iddynt geisio cadw'n glyd ac arbed ynni'r gaeaf hwn.

Mae arweiniad poced defnyddiol i hawliau dynol a pham y maen nhw mor bwysig i fywydau beunyddiol pobl yn Abertawe wedi cael ei lansio.

Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Awdurdod GTACGC 2023-2024

Eich Gwasanaeth Tân Chi i Ddweud Eich Dweud! Mae arnom angen eich barn!

 

Ddydd Mercher 31 Awst 2022 am 11:09am, ymatebodd y Gwasanaeth i ddigwyddiad ar raddfa fawr ar Bier y Mwmbwls, Abertawe.

Wrth i'r aer oeri a'r dail ddisgyn oddi ar y coed, mae'n bwysig cofio ychydig o awgrymiadau ar gyfer diogelwch yn yr hydref. Gyda rhagofalon priodol ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch, gall eich teulu fwynhau tywydd iach yr hydref ac osgoi rhai o'r peryglon a ddaw i ganlyn y tymor. Pan fydd y tywydd yn oeri, mae'r rhan fwyaf o bobl yn treulio mwy o amser yn eu cartrefi, lle byddant ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân mewn simneiau yn rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelwch Rhag Tân mewn Simneiau 2022.

11 o aelodau newydd yn ymuno â'r Tîm Diogelwch Tân Busnesau

Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin a Cymru Gwasanaethau Trydanol 13 o Fedi 2022 13:00 – 15:00 Ystafell Gynhadledd Llandrindod, Gorsaf Dân Gwasanaethau Gyfunol, Parc Noyadd, Llandrindod, Powys, LD1 5DF    Gofynir i chi ymateb RSVP erbyn Dydd Mawrth 6ed o Fedi 2022.   23 o Fedi 2022 14:00 – 16:00 Ystafell Gynhadledd Caer  Pencadlys y Gwasanaeth ...

Yn ei anterth, roedd yna 14 o beiriannau tân, Pwmp Cyfaint Mawr ac Uned Rheoli Digwyddiad yn y lleoliad, gyda thua 100 o Ddiffoddwyr Tân yn gweithio’n ddiflino trwy gydol y prynhawn, gyda’r hwyr ac i mewn i’r nos i ddod â’r tanau dan reolaeth.