Croeso i Ystafell Newyddion Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin a Canolbarth Cymru. Eich ffynhonell ar gyfer newyddion diweddaraf, digwyddiadau ac ymgrchoedd y Gwasanaeth.

Ym mis Gorffennaf eleni, 2021, aeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn fyw gyda'i Derfynellau Data Symudol newydd sbon sydd wedi'u gosod ar ei holl brif beiriannau.   Mae'r broses gaffael lwyddiannus ledled Cymru gyfan (gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru), y cam gweithredu, a'r broses o fynd â'r Terfynellau Data ...

Roedd dydd Llun 13 Medi yn nodi dechrau pennod newydd ar gyfer ein recriwtiaid diweddaraf! 

Cwblhaodd Liz Callighan, sy’n Gydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfer Rhanbarth y Gogledd ei Her Neidio o Awyren er cof am ein cyn-gydweithiwr, Robbie Jones, a gollodd ei frwydr â Chanser y llynedd. 

Mae Eleanor Webb, Swyddog Ieuenctid y Gwasanaeth yn ein Tîm Diogelwch Cymunedol, wedi bod yn brysur!   

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swyddi Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, gyda phroses recriwtio yn lansio am 9am ddydd Iau 9 Medi.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn gofyn i bobl dreulio 10 munud yn llenwi arolwg a fydd yn helpu i lunio ei flaenoriaethau a'r gwasanaethau hanfodol y mae ei bartneriaid yn eu darparu.

Mae trigolion Sir Benfro yn cael eu hannog i helpu i lunio'r Cynllun Llesiant nesaf ar gyfer y Sir. 

Mae Sioned Evans, un o'n diffoddwyr tân mwyaf newydd, wedi rhoi cipolwg i ni ar y rôl. Os ydych yn ystyried gwneud cais, rydym yn argymell eich bod yn darllen ei stori ...

Yn ddiweddar, cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) Dystysgrif o Werthfawrogiad gan Elusen y Diffoddwyr Tân am ei ymdrechion yn codi £95,080.33 i'r elusen yn ystod 2020-2021.  Mae Elusen y Diffoddwyr Tân yn cefnogi anghenion meddyliol, corfforol a chymdeithasol holl aelodau teulu tân y DU sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd ac sydd wedi ymddeol. Fodd ...

Am 09:27 neithiwr, dydd Iau 19 Awst 2021, cafod y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf i ymateb i dân mewn garej fasnachol o eiddo preifat yng Ngwaun-Cae-Gurwen, ac anfonwyd criwiau o Ddyffryn Aman, Pontardawe, Rhydaman, Treforys, y Tymbl a Llanelli i'r digwyddiad.