Croeso i Ystafell Newyddion Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin a Canolbarth Cymru. Eich ffynhonell ar gyfer newyddion diweddaraf, digwyddiadau ac ymgrchoedd y Gwasanaeth.

Yn ddiweddar, nododd y criw yng Ngorsaf Dân y Drenewydd garreg filltir ryfeddol yn eu hanes, trwy ddathlu 150 mlynedd o’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn y dref. 

Bydd Cyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tân yn lansio eu hymgyrch #DeallPeryglonDŵr yr wythnos hon. 

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Rheoli Risg Cymunedol 2040.

The crew at Aberystwyth Fire Station recently held a training exercise at the Aberystwyth Old College on Tuesday, April 16th.

Mae Bwrdd Tanau Gwyllt Cymru yn eich annog i fod yn ymwybodol o beryglon tanau gwyllt dros dymhorau’r gwanwyn a'r haf #doethidanaugwyllt.

Mae dau Ddiffoddwr Tân yng Ngorsaf Dân Tregaron wedi derbyn gwobrau gwasanaeth hir yn ddiweddar am eu hymroddiad a’u gwasanaeth parhaus i’w cymuned leol, gyda chyfanswm cyfunol o 30 mlynedd o wasanaeth.

Cafodd y Rheolwr Criw Nigel Bowden, o Orsaf Dân Aberystwyth, ei gydnabod yn ddiweddar am 25 mlynedd o wasanaeth fel Diffoddwr Tân Ar Alwad.

Ar Fawrth 20fed, 2024, mynychodd nifer o griwiau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ymarfer hyfforddi ar raddfa fawr yng Ngorsaf Storio a Dosbarthu Puma Energy yn Aberdaugleddau.

Ddydd Llun, Ebrill 15, galwyd criwiau Aberdaugleddau, Doc Penfro, Arberth, Abergwaun, Caerfyrddin, Dinbych y Pysgod a Hwlffordd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i ddigwyddiad mewn safle masnachol yn Ystad Ddiwydiannol Waterston, Aberdaugleddau.

Cafodd y Rheolwr Gwylfa Tom Boyle, o Orsaf Dân Cei Newydd, ei gydnabod yn ddiweddar am 20 mlynedd o wasanaeth ymroddedig.