Rydym yn ymrwymedig i leihau’r nifer o danau damweiniol yn y cartref ar draws ardal ein Gwasanaeth.

Yma fe welwch lawer o wybodaeth a chyngor defnyddiol ar sut fedrwch chi atal tanau yn y cartref, beth i’w wneud os oes tân yn amlygu a’r gwasanaethau sydd ar gael i’ch cynorthwyo chi i ddiogelu eich cartref rhag peryglon tân.​