O dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, yng Nghymru, mae gan y Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal â’r Saesneg ac ni ddylai gael ei thrin yn llai ffafriol. Er 30 Medi 2016, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i Safonau’r Gymraeg a osodir gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Hysbysiad Cydymffurfio

Cynllun Gweithredu 


Cwynion yn ymwneud â'r Gymraeg

blank

Gallwch gyfeirio cwyn sy'n ymwneud â methiant yr Awdurdod i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg yn uniongyrchol i Gomisiynydd y Gymraeg neu fel arall gallwch, yn y lle cyntaf, gysylltu â'r Awdurdod yn uniongyrchol.

Mwy o wybodaeth am ein gweithdrefn gwynion