Byddwch yn rhan o dîm eithriadol

Mae gweithio i'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn rôl uchel ei pharch yn y gymuned. Rydym yn dibynnu ar dîm o bobl sydd â chymysgedd o sgiliau a phrofiad i ddarparu gwasanaeth rheng flaen effeithiol a gwneud ein rhanbarth yn fwy diogel rhag tân. Ni'n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa mewn rolau gweithredol a chefnogol.

Swyddi gwag cyfredol

blank

Darganfyddwch pa rolau rydyn ni'n recriwtio ar eu cyfer ar hyn o bryd.

Mwy o wybodaeth

blank

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am yrfa yn y Gwasanaeth Tân, cysylltwch â ni trwy ein ffurflen ar-lein.