Telerau ac AmodauTra bo Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod y wybodaeth sydd wedi'i gynnwys o fewn y wefan yn gyfredol a chywir, ni fedrwn ni yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, dderbyn cyfrifoldeb, o dan unrhyw amgylchiadau, dros gywirdeb neu addasrwydd y wybodaeth a gyhoeddwyd. Rydym yn cymell defnyddwyr i roi atborth i ni am y wefan hon a’i chynnwys, fodd bynnag ceidw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru'r hawl i weithredu ynghylch yr wybodaeth hon yn ôl ei ddoethineb ei hun, ac ni chaiff gynnig unrhyw wasanaeth atborth i’r cwsmer ar achosion unigol.

Yn ogystal, nid yw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn medru derbyn cyfrifoldeb, neu fod yn atebol am unrhyw golled neu hawliad sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o unrhyw gamgymeriad neu anghywirdeb unrhyw ddeunydd sydd wedi ei gynnwys o fewn y wefan.

Rydym ni, yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn croesawu unrhyw sylwadau sy'n ymwneud â'r ymwadiad hwn - Defnyddiwch ein ffurflen atborth os gwelwch yn dda.