Safe Haven logo

Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.
Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999.

Byddwch yn rhan o dîm eithriadol

blank

Mae gweithio i'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn rôl uchel ei pharch yn y gymuned. Rydym yn dibynnu ar dîm o bobl sydd â chymysgedd o sgiliau a phrofiad i ddarparu gwasanaeth rheng flaen effeithiol a gwneud ein rhanbarth yn fwy diogel rhag tân. Ni'n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa mewn rolau gweithredol a chefnogol.

Swyddi Gwag Cyfredol

blank

Darganfyddwch pa rolau rydyn ni'n recriwtio ar eu cyfer ar hyn o bryd.