Safe Haven logo

Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.
Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999.

Rydym yn darparu gwasanaethau tân ac achub ar draws chwe Ardal Reoli, sy'n cynnwys Canolbarth a Gorllewin Cymru i gyd.