Rydym ni eisiau helpu’r cymunedau a wasanaethwn i fod yn ddiogel, ni waeth beth fo’r tywydd, yr achlysur neu’r digwyddiad.  Mae gwahanol ddathliadau’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn ac yn aml mae’r tymhorau newidiol yn peri gwahanol beryglon tân.

Yma fe welwch lawer o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol ar gadw’n ddiogel pan eich bod yn mynd allan, trwy gydol y flwyddyn.