Newyddion Diweddaraf

Criwiau tân tu allan i eiddo yn Llandrindod

Canhwyllau'n cynnau llenni cyfagos ar dân yn eiddo ger Llandrindod

Canhwyllau'n achosi tân yn Llandrindod
12 Chwefror 2021

Turntable Ladder Appliance

"Darpariaethau achub o'r awyr wedi ei uwchraddio trwy gyflwyno teclynnau blaengar.."

Ysgolion Bwrdd Tro newydd yn cael eu rhoi ar waith
1 Chwefror 2021

Ewch i tudalennau diogelwch a lles

EICH DIOGELWCH A'CH LLES

Gwybodaeth am sut i'ch cadw chi a'ch cymuned yn ddiogel.

Ewch i tudalennau'r gwasanaeth

EICH GWASANAETH TÂN AC ACHUB CHI

Darganfyddwch mwy am eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi. 

Bwciwch ymweliad diogelwch ac iach

LARYMAU MWG AM DDIM

I gael larwm mwg, os oes angen un arno'ch, am ddim, bwciwch i gael Ymweliad Diogel ac Iach am ddim nawr!

Ewch i tudalennau gyrfaoedd

GWEITHIO I NI

Mae angen mwy o bobl arnom i ymuno â'n tîm! Darganfyddwch sut y gallwch chi wasanaethu eich cymuned trwy ddod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad.

Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch y cyhoedd, rhaglenni atal a diogelu a chyflenwad ymateb i argyfwng ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae ein Sefydliad yn cyflogi dros 1,300 o aelodau o staff ac mae’n cwmpasu tua 4,500 o filltiroedd sgwâr – bron i ddwy ran o dair o Gymru.

Bydd Diffoddwyr Tân a staff Diogelwch Tân Cymunedol o'r Gwasanaeth nawr yn ymweld ag eiddo domestig i ddarparu cyngor diogelwch cartref a byddant yn cyflenwi ac yn gosod larwm mwg yn rhad ac am ddim, lle bo hynny'n briodol.

Y gwiriadau hyn yw conglfaen y rôl ragweithiol y mae'r Gwasanaeth bellach yn ei mabwysiadu yn ei ymdrech i leihau marwolaethau ac anafiadau a achosir gan danau damweiniol.