Ewch i tudalennau diogelwch a lles

EICH DIOGELWCH A'CH LLES

Gwybodaeth am sut i'ch cadw chi a'ch cymuned yn ddiogel.

Ewch i tudalennau'r gwasanaeth

EICH GWASANAETH TÂN AC ACHUB CHI

Darganfyddwch mwy am eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi. 

Bwciwch ymweliad diogelwch ac iach

LARYMAU MWG AM DDIM

I gael larwm mwg, os oes angen un arno'ch, am ddim, bwciwch i gael Ymweliad Diogel ac Iach am ddim nawr!

Ewch i tudalennau gyrfaoedd

GWEITHIO I NI

Mae angen mwy o bobl arnom i ymuno â'n tîm! Darganfyddwch sut y gallwch chi wasanaethu eich cymuned trwy ddod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad.

Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch y cyhoedd, rhaglenni atal a diogelu a chyflenwad ymateb i argyfwng ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae ein Sefydliad yn cyflogi dros 1,300 o aelodau o staff ac mae’n cwmpasu tua 4,500 o filltiroedd sgwâr – bron i ddwy ran o dair o Gymru.

Bydd Diffoddwyr Tân a staff Diogelwch Tân Cymunedol o'r Gwasanaeth nawr yn ymweld ag eiddo domestig i ddarparu cyngor diogelwch cartref a byddant yn cyflenwi ac yn gosod larwm mwg yn rhad ac am ddim, lle bo hynny'n briodol.

Y gwiriadau hyn yw conglfaen y rôl ragweithiol y mae'r Gwasanaeth bellach yn ei mabwysiadu yn ei ymdrech i leihau marwolaethau ac anafiadau a achosir gan danau damweiniol.