Newyddion diweddaraf

Teulu'n coginio

Dal ati i greu atgofion melys mewn cegin fwy diogel

Registermyappliance
26 Ebrill 2021

Parc Noyadd yn Llandrindod

Gwaith datblygu yn Llandrindod

Gwaith datblygu ym Mharc Noyadd, Llandrindod
23 Ebrill 2021

Diffoddwr tân yn  gwisg PPE

Cit Newydd o’r Radd Flaenaf i Gymru Gyfan 

Cit Newydd o’r Radd Flaenaf i Gymru Gyfan
08 Ebrill 2021

Ewch i tudalennau diogelwch a lles

EICH DIOGELWCH A'CH LLES

Gwybodaeth am sut i'ch cadw chi a'ch cymuned yn ddiogel.

Ewch i tudalennau'r gwasanaeth

EICH GWASANAETH TÂN AC ACHUB CHI

Darganfyddwch mwy am eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi. 

Bwciwch ymweliad diogelwch ac iach

LARYMAU MWG AM DDIM

I gael larwm mwg, os oes angen un arno'ch, am ddim, bwciwch i gael Ymweliad Diogel ac Iach am ddim nawr!

Ewch i tudalennau gyrfaoedd

GWEITHIO I NI

Mae angen mwy o bobl arnom i ymuno â'n tîm! Darganfyddwch sut y gallwch chi wasanaethu eich cymuned trwy ddod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad.

Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch y cyhoedd, rhaglenni atal a diogelu a chyflenwad ymateb i argyfwng ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae ein Sefydliad yn cyflogi dros 1,300 o aelodau o staff ac mae’n cwmpasu tua 4,500 o filltiroedd sgwâr – bron i ddwy ran o dair o Gymru.

Bydd Diffoddwyr Tân a staff Diogelwch Tân Cymunedol o'r Gwasanaeth nawr yn ymweld ag eiddo domestig i ddarparu cyngor diogelwch cartref a byddant yn cyflenwi ac yn gosod larwm mwg yn rhad ac am ddim, lle bo hynny'n briodol.

Y gwiriadau hyn yw conglfaen y rôl ragweithiol y mae'r Gwasanaeth bellach yn ei mabwysiadu yn ei ymdrech i leihau marwolaethau ac anafiadau a achosir gan danau damweiniol.