Diogelu'n Cymunedau.

Croeso i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.


Cynllunio'r dyfodol

Cynllun Strategol 2022-2027

Mae'n bleser gennym gyflwyno ein Cynllun Strategol ar gyfer 2022-2027, sy'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Darllenwch ein Cynllun Strategol

Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022/2023

Mae ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol yn rhan o gyfres o ddogfennau a gynlluniwyd i gyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd. 

Darllenwch ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol

Newyddion Diweddaraf

Cafodd criwiau Rhydaman a Phontarddulais eu galw i ddigwyddiad ffrwydrad nwy yn Nhycroes ar ddydd Mercher, Chwefror 1af.

Recriwtio Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn Nyffryn Aman, y Cymer, Glyn-nedd, Blaendulais a Phort Talbot.

Ddydd Llun, Ionawr 31ain, cafodd criwiau Machynlleth, Trefaldwyn, y Trallwng, Llanfair Caereinion a Llandrindod eu galw i ddigwyddiad tân mewn adeilad amaethyddol.

Ddydd Mercher, Ionawr 18fed, cynhaliodd parafeddygon yng ngorsaf Canol Abertawe sesiwn hyfforddiant gyda’r diffoddwyr tân ar ddyletswydd.

Wythnos diwethaf, gwnaeth criw Pontardawe achub ci o’r enw Maude, oedd yn gaeth mewn ceunant ar fynydd Graig-y-Pal. 

 

Mae ymgynghoriad ar Gynllun Llesiant newydd Powys ...

Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori yn cael eu ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyhoeddi atgofiad am ddefnyddio canhwyllau a llosgwyr arogldarth yn ddiogel yn y cartref.


O dan sylw

#DawnsGlaw
Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. 

Ewch i'n tudalennau Dawns Glaw am mwy o wybodaeth

Diogelwch y Gaeaf

Mae nosweithiau tywyllach a thywydd gwaeth misoedd y gaeaf yn golygu y bydd rhoi ystyriaeth i ddiogelwch ac unrhyw risgiau ychwanegol yn helpu i'ch amddiffyn chi a'ch eiddo rhag peryglon posibl. Mae'r tîm diogelwch cymunedol yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i gadw'n ddiogel.

Ewch i'n tudalennau Diogelwch y Gaeaf am mwy o wybodaeth