Newyddion Diweddaraf

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rh ...

Wrth i dymor yr haf prysur agosáu mae Gwasanaeth T ...

Wedi 42 mlynedd o wasanaeth, mae'r Rheolwr Gwylfa  ...

Mae ymateb i'r pandemig coronafeirws wedi golygu n ...

Ym mis Chwefror 2021, yn anffodus collodd y Diffoddwr Tân, Carl Lewis, ei chwaer, Marie, i COVID-19. Er cof amdani, bydd Carl a'i gyd-ddiffoddwyr tân yng Ngorsaf Dân Llandeilo yn dringo mynydd Pen y Fan 5 gwaith, sef cyfanswm o 20 milltir, gan wisgo cyfarpar llawn y Diffoddwyr Tân, ynghyd â set o gyfarpar anadlu – bydd gwisgo hyn oll yn golygu 22.5 kg (3.5 stôn) ychwanegol ar ben pwysau eu corff eu hunain!

Mae diffoddwyr tân o Arberth, gyda chymorth y gymu ...

Mae Liz Calligan, Cydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfe ...

News archive

O dan sylw

#DawnsGlaw
Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. 

Ewch i'n tudalennau Dawns Glaw am mwy o wybodaeth

Mwy Na Gwasanaeth Tân
Wrth i dymor yr haf agosáu gyda’r addewid o dywydd cynhesach, dyma’r amser delfrydol i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, i drefnu eich gwyliau gartref neu eich gwyliau bellach i ffwrdd, i fynd â’ch teulu ar drip gwersylla, neu i fwynhau eich ardal leol.

Ewch i'n tudalennau Diogelwch yr Haf am mwy o wybodaeth

Ewch i tudalennau diogelwch a lles

EICH DIOGELWCH A'CH LLES

Gwybodaeth am sut i'ch cadw chi a'ch cymuned yn ddiogel.

Ewch i tudalennau'r gwasanaeth

EICH GWASANAETH TÂN AC ACHUB CHI

Darganfyddwch mwy am eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi. 

Bwciwch ymweliad diogelwch ac iach

LARYMAU MWG AM DDIM

I gael larwm mwg, os oes angen un arno'ch, am ddim, bwciwch i gael Ymweliad Diogel ac Iach am ddim nawr!

Ewch i tudalennau gyrfaoedd

GWEITHIO I NI

Mae angen mwy o bobl arnom i ymuno â'n tîm! Darganfyddwch sut y gallwch chi wasanaethu eich cymuned trwy ddod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad.

Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch y cyhoedd, rhaglenni atal a diogelu a chyflenwad ymateb i argyfwng ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae ein Sefydliad yn cyflogi dros 1,300 o aelodau o staff ac mae’n cwmpasu tua 4,500 o filltiroedd sgwâr – bron i ddwy ran o dair o Gymru.