Diogelu'n Cymunedau.

Croeso i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.


Dewch yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad

Mae Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn rhan hanfodol o’n Gwasanaeth a’ch cymuned - mae 75% o'n gorsafoedd tân yn cael eu criwio'n gyfan gwbl gan Ddiffoddwyr Tân Ar Alwad.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am recriwtio mwy o Ddiffoddwyr Tân Ar Alwad, mae’r rôl yn heriol ac yn rhoi boddhad, gyda hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol i wneud cais.

Dewch yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad a gwnewch wahaniaeth gwirioneddol yn eich cymuned, cewch fwy o wybodaeth yma.

Newyddion Diweddaraf

Cadwch yn wybodus ac wedi eich ysbrydoli gyda chylchgrawn misol ein Gwasanaeth, Calon Tân.

Ar Chwefror 27ain, mynychwyd criwiau Ar Alwad Llanelli a Chydweli ymarfer hyfforddi gwrthdrawiadau ar y ffyrdd.

Bydd y rheini sydd wrth eu bodd â natur yn gwerthfawrogi'r ardd bywyd gwyllt newydd sydd wedi'i sefydlu a'i phlannu yng Ngorsaf Dân Pontarddulais.

Cynhaliodd Gorsaf Dân Llandeilo y cyntaf o dri diwrnod recriwtio 'Dangos a Dweud' ddydd Sadwrn 10 Chwefror.

Nos Fercher, Chwefror 21ain, cafodd criwiau Llanelli, y Tymbl, Gorseinon, Pont-iets, Caerfyrddin a Threforys eu galw i ddigwyddiad ym Min y Môr, Llanelli.

Mae chwe aelod o griwiau o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, sydd hefyd yn rhan o Dîm Chwilio ac Achub Rhyngwladol y Deyrnas Unedig, wedi cael eu hanfon yn ddiweddar i fynychu cyrsiau amrywiol yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Yn ddiweddar, cynhaliodd y criw yng Ngorsaf Dân Aberystwyth ymarferiad hyfforddi gwrthdrawiadau ar y ffordd aml-asiantaethol.

Mae cyfleuster hyfforddi'r tŷ mwg yng Ngorsaf Dân Treforys wedi cael rhai gwelliannau a newidiadau yn ddiweddar - diolch i Gwasanaethau Eiddo ASW a Tetra Tech.


O dan sylw

#DawnsGlaw

Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. 

Ewch i'n tudalennau Dawns Glaw am mwy o wybodaeth

Diogelwch yn y Cartref

Gyda’r nosweithiau tywyllach a’r tywydd yn gwaethygu dros fisoedd y gaeaf, bydd rhoi ychydig o amser i ystyried diogelwch dros y gaeaf ac unrhyw beryglon ychwanegol yn helpu i’ch diogelu chi a’ch eiddo rhag peryglon posibl. Mae tîm diogelwch cymunedol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi paratoi gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i gadw'n ddiogel.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen ymgyrch Diogelwch y Gaeaf