Diogelu'n Cymunedau.

Croeso i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.


Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i fod yn rhan o'n tîm?

Mae ein Diwrnodau Blasu yn gyfle i chi brofi nid yn unig sut beth yw bywyd Diffoddwr Tân, ond hefyd yr hyn y gallwch ei ddisgwyl trwy gydol y broses recriwtio.

Byddwch yn cael cyfle i:
  • wisgo'r cit diffodd tanau amdanoch
  • roi cynnig ar y gweithgareddau corfforol y gallwch eu disgwyl
  • ddatblygu unrhyw feysydd yr ydych yn ansicr yn eu cylch cyn gwneud cais
  • glywed am y rolau eraill yn y Gwasanaeth Tân
  • roi cynnig ar y cyfarpar a ddefnyddir wrth ymateb i alwad
  • a mwy!
Darganfod mwy nawr!

Newyddion Diweddaraf

Ddydd Llun, 23/05/2022 am 11:47am, cafodd diffoddw ...

Ar 30 Ebrill, yn arena Swansea.com yn Abertawe, llwyddodd sgwad o 12 o ddiffoddwyr tân amser cyflawn newydd eu recriwtio i gwblhau 1,000,025 metr ar feiciau sbin, a hynny mewn ymgais i godi arian ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân ac Elusen 2wish.

Bydd Ymgyrch Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân, Deall Peryglon Dŵr, yn cael ei lansio yr wythnos hon.

Fel arwydd o gefnogaeth i ddiffoddwyr tân Wcráin, ...

MAE cerddor poblogaidd yn parhau i gadw’r curiad y ...

Mae'r gwanwyn yn bendant wedi cyrraedd, ond, gyda'r haul yn tywynnu a'r tywydd yn sych, mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru yn pryderu'n gynyddol am ddiogelwch y rhai sy'n defnyddio'r ffyrdd, ac yn enwedig beicwyr modur

  Ar ôl 37 mlynedd o wasanaeth ymroddedig, mae Ch ...


O dan sylw

Ymgyrch DawnsGlaw

Mae Ymgyrch DawnsGlaw, tasglu aml-asiantaeth o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru wedi diwygio i leihau, a lle bo modd dileu effaith tanau glaswellt ar draws Cymru.

Ewch i'n tudalen ymgyrch DawnsGlaw

Gofalu yn y Gwanwyn

Gyda’r Gaeaf yn dod i ben, a’r Gwanwyn ar y gorwel, rydym yn draddodiadol yn gweld cynnydd yn nifer y tanau bwriadol ar draws ein rhanbarth.

Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ymgyrch Gofalu yn y Gwanwyn