Datganiad Polisi CyflogMae’n ofynnol i gyhoeddi Datganiad Polisi Cyflogau’r Awdurdod yn flynyddol.  Mae’n traethu polisïau Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer rhoi tâl i’w brif swyddogion, y tâl a roddir i’r gweithwyr ar y cyflogau isaf a’r berthynas rhwng rhoi tâl i’w brif swyddogion a’i weithwyr nad sy’n brif swyddogion. 

Cyfleoedd Cyfartal

Mae’r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru’n ymrwymedig i ddatblygu a hyrwyddo Cyfleoedd Cyfartal a Thegwch yn y Gweithle.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth