Meddwl am ddod yn ddiffoddwr tân ar alwad?

Ydych chi'n byw neu'n gweithio o fewn 5 i 10 munud i un o'n gorsafoedd tân?

Ydych chi am gael eich talu i helpu i amddiffyn eich cymuned?

Swyddi gwag cyfredol

Os mai 'ydw' yw eich ateb, edrychwch pa orsafoedd sy'n recriwtio ar hyn o bryd yna llenwch ein ffurflen mynegi diddordeb heddiw. 

Beth yw diffoddwr tân ar alwad?

Diffoddwyr tân ar alwad yw pobl fel chi sy'n cael eu talu i ymateb i argyfyngau. Nid ydynt yn staffio'r gorsafoedd tân 24 awr y dydd fel diffoddwyr tân amser llawn. Maen nhw'n cael gwybod am alwad frys trwy alwr personol, y maen nhw'n ei gario gyda nhw pan maen nhw ar ddyletswydd.

Mae gan rai o'n diffoddwyr tân ar alwad swyddi eraill gyda chytundeb gan eu cyflogwyr i adael i fynd i alwad frys os oes angen. Mae eraill ar gael y tu allan i oriau gwaith nodweddiadol fel gyda'r nos, ar benwythnosau neu rhwng rhediadau'r ysgol.

Rhan hanfodol o'n Gwasanaeth a'ch Cymuned

blank

Mae ein 700 o ddiffoddwyr tân ar alwad yn gweithredu 90% o'n Offer Tân. Yn ein Gwasanaeth, mae 75% o'n gorsafoedd tân yn cael eu criwio'n gyfan gwbl gan ddiffoddwyr tân ar alwad.

Maen nhw'n amddiffyn ein trefi bach a'n cymunedau gwledig.

Er mwyn sicrhau y gallwn barhau i amddiffyn eich cymuned, mae'r Gwasanaeth yn edrych i recriwtio mwy o ddiffoddwyr tân ar alwad. 

Mwy na thanau

Rôl diffoddwr tân yw nid yn unig ymladd tanau neu ymateb i argyfyngau eraill. Mae diffoddwyr tân hefyd yn darparu cyngor diogelwch pwysig i ysgolion a chymunedau. Gall hyn gynnwys, cynnal Ymweliadau Diogelwch Tân ar gyfer cartrefi a busnesau i.e Larymau Mwg.

Cefnogi'r Gwasanaeth Ambiwlans

Mae rhai o'n gorsafoedd hefyd yn cynnig cefnogaeth Cyd-Ymatebydd i'r Gwasanaeth Ambiwlans. Mewn lleoliadau gwledig, gall Cyd-ymatebwyr fod yn gyntaf yn y fan a'r lle mewn argyfwng meddygol. Mae hyn yn caniatáu i'n diffoddwyr tân hyfforddedig ddarparu gofal meddygol hanfodol ar ran y Gwasanaeth Ambiwlans. 

Female firefighter wearing a facemask at a vaccination facility