Find out about the latest Campaigns at Mid and West Wales Fire and Rescue Service.

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) a Heddlu De Cymru.  Yn rhan o ymdrechion diweddaraf y prosiect i atal achosion o gynnau tanau bwriadol ar Fynydd Cilfái, cynhaliodd Tîm Atal Tanau Bwriadol GTACGC a ...

Wrth i dymor yr haf prysur agosáu mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn barod gydag awgrymiadau gwych a chyngor hanfodol ar ddiogelwch i sicrhau eich bod yn cael haf diogel.  Mae'r tywydd cynhesach yn cynnig cyfleoedd gwych i fwynhau traethau a chefn gwlad lleol, i gymryd y gwyliau gartref neu'r gwyliau bellach i ffwrdd hirddisgwyliedig hynny gyda'ch ffrin ...

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru’n cefnogi Wythnos Register My Appliance 26ain-30ain Ebrill 2021 Wrth i ni ddychwelyd i’r un hen drefn, yn ystod wythnos Register My Appliance, mae Gwasanaeth Tân ac Achub am atgoffa aelwydydd i fynd o amgylch y cartref a mynd ati i gofrestru’r dros 100 miliwn o hen gyfarpar a’m cynhaliodd ni a’n difyrrodd ni yn ystod y clo.  Dal ati i gre ...