Find out about the latest Campaigns at Mid and West Wales Fire and Rescue Service.

Rydym i gyd yn dibynnu'n fawr ar ein hoergelloedd, ein peiriannau golchi a'n poptai microdon i gadw ein bywydau prysur ar y trywydd iawn, ond a fyddai gwneuthurwr eich offer domestig yn gwybod pa beiriannau sydd gennych a lle i ddod o hyd i chi pe byddai nam yn dod i'r amlwg ar eich model? Yr ateb yw 'na' yn achos rhyw 100 miliwn o offer domestig, yn ôl ymchwil ddiweddar. Ond ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog pawb i roi diogelwch ar frig eu rhestr blaenoriaethau y gaeaf hwn. Nod ymgyrch ddiogelwch y gaeaf yw meithrin ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n bresennol yn y cartref ac ar y ffyrdd yn ystod misoedd y gaeaf, a darparu cyngor ymarferol ar gadw'n gynnes mewn modd diogel yn ystod y tymor hwn.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Diogelwch Rhag Tân Myfyrwyr Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC).

Mae'r ymgyrch, sy'n cael ei chynnal rhwng 25-31 Hydref, yn meithrin ymwybyddiaeth myfyrwyr o beryglon tân wrth iddynt ddechrau ar eu taith i fywyd prifysgol.

Heddiw, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lansio ei ymgyrch ddiogelwch Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt, sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o'r risgiau uwch yr adeg hon o'r flwyddyn a darparu cyngor ymarferol ar ddathlu'n ddiogel.

Mae'n Wythnos Diogelwch Canhwyllau, ac wrth iddi nosi'n gynt, mae'n gyfle perffaith i ailwerthuso'r risgiau o ddefnyddio canhwyllau.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgynghori ar ei Ymrwymiadau a'i Amcanion Gwella a Llesiant fel rhan o'i Gynllun Strategol Drafft 2022-2027 a'i Gynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023.

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu De Cymru. 

Wrth i dymor yr haf prysur agosáu mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn barod gydag awgrymiadau gwych a chyngor hanfodol ar ddiogelwch i sicrhau eich bod yn cael haf diogel. 

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru’n cefnogi Wythnos Register My Appliance 26ain-30ain Ebrill 2021 Wrth i ni ddychwelyd i’r un hen drefn, yn ystod wythnos Register My Appliance, mae Gwasanaeth Tân ac Achub am atgoffa aelwydydd i fynd o amgylch y cartref a mynd ati i gofrestru’r dros 100 miliwn o hen gyfarpar a’m cynhaliodd ni a’n difyrrodd ni yn ystod y clo.  Dal ati i gre ...