Find out about the latest incidents we have attended.

Am 12:30pm ddydd Iau, 13 Ionawr 2022, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd alwad ynghylch tân mewn eiddo ar Heol Pentregetin, Ravenhill, Abertawe. Anfonwyd criwiau o Bort Talbot, Gorseinon a Threforys i'r digwyddiad. Roedd y tân yn yr ystafell wely ar lawr cyntaf y tŷ deulawr, a chafodd ei ddiffodd gan ddiffoddwyr tân gan ddefnyddio pedwar set o gyfarpar anadlu, dwy chwistre ...

Mae'r Tîm Diogelwch cymunedol yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog y rheiny sydd â llosgyddion tanwydd, tanau a ffyrnau yn y gymuned i osod canfodyddion Carbon Monocsid (CO) sy'n gweithio, a hynny'n dilyn dihangfa lwcus gan un o drigolion Aberdaugleddau ar ôl Ymweliad Diogel ac Iach gan y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Ddydd Mawrth, 09/02/2021 am 10:20pm, ymatebodd criwiau o Landrindod a Llanfair-ym-Muallt i dân mewn eiddo ger Llandrindod. Roedd y tân wedi'i leoli mewn fflat ar y llawr cyntaf, ac roedd y fflat yn llawn mwg. Rhoddodd Diffoddwyr Tân ofal i glaf gwryw a chlaf benyw cyn iddynt gael eu cludo i'r ysbyty gan y Gwasanaeth Ambiwlans. Llwyddodd y Diffoddwyr Tân hefyd i achub tair ca ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymateb i 10 digwyddiad yn ymwneud â llifogydd yn ystod y 24 awr diwethaf, 07:50am 21/01/2021 i 07:50am 22/01/21.   Am 12:23pm ddoe, dydd Iau 21 Ionawr 2021, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf i lifogydd yn Sgiwen, Castell-nedd.   Cyhoeddwyd digwyddiad mawr wedi i o leiaf wyth stryd, gan gynnwys ...

Yn ystod y 24 awr diwethaf, 08:00 am 20/01/2021 i 08:00 am 21/01/2021, mae 233 o alwadau wedi dod i law GTACGC trwy ei Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd. Ymhlith y 233 o alwadau, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd 140 o alwadau'n ymwneud â llifogydd: 71 o alwadau'n ymwneud â llifogydd allanol, 57 o alwadau'n ymwneud â llifogydd mewnol, a 12 o alwadau lle roedd y llifogydd yn per ...

Ym mis Awst eleni, rhoddodd Ardal Reoli Ceredigion groeso i Mr Richard Simnett, Miss Caroline Latham a'u dau fab i Orsaf Dân Aberystwyth.   Yn ystod yr oriau mân ddydd Mercher 25 Gorffennaf 2018, cafodd y teulu ei achub o do Gwesty Tŷ Belgrave House, sy'n adeilad pedwar llawr, a hynny yn ystod tân a draflyncodd yr adeilad cyfan ac, yn drychinebus, a laddodd un o westeion y gw ...

Ddydd Iau, 23 Gorffennaf 2020 am 02:37am, galwyd diffoddwyr tân o Dîm Chwilio ac Achub Trefol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i gynorthwyo’r Heddlu i chwilio am unigolyn coll yn ardal Trelech. Roedd unedau cŵn yr heddlu a Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu hefyd yn bresennol i chwilio am y fenyw 75 oed a oedd ar goll. Am oddeutu 5:20am, daethpwyd o hy ...