Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae hawliau plant yn flaenllaw yn ardal Dyfed-Powys wrth i Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fabwysiadu’r Siarter Hawliau Plant ar y cyd.

Mae Chris Davies, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol o’i rôl ym mis Ebrill 2022, gan ddod â’i yrfa ddisglair 37 mlynedd i ben.

Ym mis Gorffennaf eleni, 2021, aeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn fyw gyda'i Derfynellau Data Symudol newydd sbon sydd wedi'u gosod ar ei holl brif beiriannau.   Mae'r broses gaffael lwyddiannus ledled Cymru gyfan (gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru), y cam gweithredu, a'r broses o fynd â'r Terfynellau Data ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swyddi Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, gyda phroses recriwtio yn lansio am 9am ddydd Iau 9 Medi.

Mae Sioned Evans, un o'n diffoddwyr tân mwyaf newydd, wedi rhoi cipolwg i ni ar y rôl. Os ydych yn ystyried gwneud cais, rydym yn argymell eich bod yn darllen ei stori ...

Yn ddiweddar, cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) Dystysgrif o Werthfawrogiad gan Elusen y Diffoddwyr Tân am ei ymdrechion yn codi £95,080.33 i'r elusen yn ystod 2020-2021.  Mae Elusen y Diffoddwyr Tân yn cefnogi anghenion meddyliol, corfforol a chymdeithasol holl aelodau teulu tân y DU sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd ac sydd wedi ymddeol. Fodd ...

Am 09:27 neithiwr, dydd Iau 19 Awst 2021, cafod y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf i ymateb i dân mewn garej fasnachol o eiddo preifat yng Ngwaun-Cae-Gurwen, ac anfonwyd criwiau o Ddyffryn Aman, Pontardawe, Rhydaman, Treforys, y Tymbl a Llanelli i'r digwyddiad.

Ganol haf, prynu het beanie fyddai'r peth olaf ym meddyliau'r mwyafrif o bobl, ond mae'r gwerthiannau o'r hetiau beanie cyfyngedig ac arnynt frand dathlu pen-blwydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 25 oed, eisoes wedi codi £500 ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân.

Mae’n bleser gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i gyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021.

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu De Cymru.