Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae'r Cynllun yn amlinellu pum Amcan Gwella a Llesiant a gyflawnir yn ystod y 12 mis nesaf.

 

Ddydd Sadwrn 25 Mawrth, cynhaliodd criw o orsaf dân y Drenewydd golchi ceir i godi arian at Elusen y Diffoddwyr Tân.

Ddydd Sadwrn 24 Mawrth, ymatebodd criw Aberhonddu i dân mewn eiddo domestig a achoswyd gan gyfarpar trydanol a adawyd i wefru ar wely. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am eich atgoffa o bwysigrwydd peidio â gadael dyfeisiau neu offer yn gwefru heb neb yn cadw golwg arnynt.

I gefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023, cynhaliodd y Gwasanaeth ddigwyddiad yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol i ddathlu teithiau a chyflawniadau menywod ysbrydoledig, a hynny yn ein teulu tân ac yn lleol. Parhaodd y digwyddiad trwy gydol y dydd, gyda phedair siaradwraig, gweithdai grŵp, a chyfleoedd rhwydweithio i gymheiriaid.

Cyn bo hir, bydd yna gynorthwywyr arbennig iawn yn ymuno â chriwiau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Sir Benfro pan fyddant yn ymateb i ddigwyddiadau – casgliad o dedi bêrs wedi’u gwneud â llaw a chanddynt rolau pwysig i’w chwarae!

 

Mae Elusen y Diffoddwyr Tân wedi cyhoedd blwyddyn sy'n torri record ar gyfer ei Phencampwriaeth Ailgylchu I'r Bag, I'r Banc flynyddol – ac mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyrraedd y pump uchaf o blith gwasanaethau tân ac achub y DU!

Cymerodd Charlotte Owen o Lanelli ran yn ein Cystadleuaeth Diogelwch ar y Fferm, lle roeddem yn gofyn i artistiaid ifainc ddylunio delwedd o'r hyn yr oedd Diogelwch ar y Fferm yn ei olygu iddyn nhw.

Yr wythnos ddiwethaf, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, aeth Shona Powell-Hughes-Wakley, Nicola Davies, Karen Mayze a Nina Bishop, sydd bob un yn aelod o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, i Nottingham i gymryd rhan yng ngêm Rygbi Merched Gwasanaeth Tân Prydain gyntaf y menywod yn erbyn Heddlu Prydain.

A ydych yn meddwl bod gennych chi'r nodweddion i fod yn Ddiffoddwr Tân?

Bydd diffoddwyr tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cystadlu yn Her Diffoddwyr Tân Cymru fis Mehefin eleni.