Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae gwasanaethau cyhoeddus hanfodol sy'n helpu i gefnogi pobl o bob oed ledled Abertawe’n parhau i gael eu cryfhau, yn ôl adroddiad newydd.

 

Mae'r tymheredd uchel a'r tywydd sych yn arwydd o gyfnod prysur iawn i'r gymuned ffermio. 

Gyda’r rhagolygon am dywydd cynnes, heulog a sych, am gyfle perffaith i ddechrau mwynhau’r cefn gwlad a’r traethau bendigedig sydd gennym i’w cynnig. 

  Yr wythnos diwethaf, cyflwynwyd Tystysgrifau Gwasanaeth i Ddiffoddwyr Tân sydd wedi ymddeol yn ddiweddar, sef Peter Morris, Jeremy Lloyd a Julian Pearce. Rhyngddynt, maent wedi cyflawni tua 80 mlynedd o wasanaeth. Cyflwynwyd Tystysgrif Gwasanaeth hefyd i Mark Johns sydd, hyd yma, wedi cyflawni 10 mlynedd o wasanaeth.  Cyflwynwyd eu tystysgrifau, eu medalau a'u tancardau gan ...

“Llongyfarthiadau” i griw o orsaf Pontardawe am achub y ci bach hwn, sydd i'w weld yn y llun gyda'r criw! 

Roedd Rhagolygon Hinsawdd y DU 2018 yn dangos y bydd tywydd sy'n addas ar gyfer tanau gwyllt yn cynyddu, ac y bydd tymor y tanau gwyllt yn ymestyn; gyda'r potensial y bydd gaeafau cynhesach a gwlypach yn cynyddu llwyth y tanwydd, ac y bydd hafau hirach a sychach yn cynyddu'r risg o dân.

Llongyfarchiadau a chroeso enfawr i’n 9 Diffoddwr Tân Llawn Amser newydd!

Llongyfarchiadau i Gadetiaid Tân y Drenewydd sydd wedi sicrhau cyllid o £900 gan y Loteri Genedlaethol i sefydlu gardd jiwbilî o flaen Gorsaf Dân Y Drenewydd.   Mae Ysgolion Cynradd Lleol wedi cefnogi'r prosiect trwy lenwi blychau uchel gyda phlanhigion a ddarparwyd am bris gostyngol gan Morrisons.   Peintiodd pob ysgol eu bocsys i goffau Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Roedd ...

Llongyfarchiadau i gymuned Cydweli a’r criw yn ei Gorsaf Dân am eu rhoddion gwych i helpu pobl Wcrain.  Cludwyd y rhoddion ar fwrdd y pedwar peiriant a roddwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i wasanaethau tân Wcrain.  Yn gyfan gwbl, rhoddodd diffoddwyr tân Cydweli werth £200 o nwyddau ymolchi a chyfarpar cysgu, a gwnaeth y gymuned leol dedis i'r plant ...

Yn Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych yr wythnos yma, mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi lansio eu cymeriad newydd ar gyfer diogelwch tân, sef Sbarc.