Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Am 1:47pm ar ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf ynghylch tân mewn ystad ddiwydiannol yn Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. Cafodd criwiau o Aberystwyth, Aberaeron, Tregaron, Llandrindod a Llanelli eu galw i'r digwyddiad, a olygai fod pedwar peiriant tân, un ysgol bwrdd tro, uned amgylcheddol a thancer dŵr wedi'u rhoi ar waith i ddiffod ...

Cadarnhawyd mai Roger Thomas, y Dirprwy Brif Swyddog Tân cyfredol, yw Prif Swyddog Tân newydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae Gorsaf Dân Llanwrtyd, yng nghanol Powys, yn Orsaf Tân ac Achub ar alwad sydd â chriw wedi'i ffurfio o aelodau'r gymuned leol. Eleni yw 20fed pen-blwydd yr orsaf yn ei rôl o ddarparu gwasanaeth cyd-ymateb, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, i gefnogi ei chymunedau pan fo'r angen fwyaf. Llanwrtyd oedd y drydedd orsaf tân ac achub yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i wirfoddoli i ddarparu'r gwasanaeth hwn, yn dilyn Reynoldston (Gŵyr) a Chrymych.

Dydd Gwener, 3ydd Rhagfyr 2021, bydd diffoddwr tân newydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio rhedeg hydoedd o bibell ddŵr o ben pier y Mwmbwls i faes parcio Tesco ym Marina Abertawe er mwyn codi arian i elusen.

Mae hawliau plant yn flaenllaw yn ardal Dyfed-Powys wrth i Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fabwysiadu’r Siarter Hawliau Plant ar y cyd.

Mae Chris Davies, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol o’i rôl ym mis Ebrill 2022, gan ddod â’i yrfa ddisglair 37 mlynedd i ben.

Ym mis Gorffennaf eleni, 2021, aeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn fyw gyda'i Derfynellau Data Symudol newydd sbon sydd wedi'u gosod ar ei holl brif beiriannau.   Mae'r broses gaffael lwyddiannus ledled Cymru gyfan (gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru), y cam gweithredu, a'r broses o fynd â'r Terfynellau Data ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swyddi Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, gyda phroses recriwtio yn lansio am 9am ddydd Iau 9 Medi.

Mae Sioned Evans, un o'n diffoddwyr tân mwyaf newydd, wedi rhoi cipolwg i ni ar y rôl. Os ydych yn ystyried gwneud cais, rydym yn argymell eich bod yn darllen ei stori ...

Yn ddiweddar, cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) Dystysgrif o Werthfawrogiad gan Elusen y Diffoddwyr Tân am ei ymdrechion yn codi £95,080.33 i'r elusen yn ystod 2020-2021.  Mae Elusen y Diffoddwyr Tân yn cefnogi anghenion meddyliol, corfforol a chymdeithasol holl aelodau teulu tân y DU sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd ac sydd wedi ymddeol. Fodd ...