Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae tymor y Nadolig ar ein gwarthaf … yn swyddogol!

Mae'r gaeaf ar ein gwarthaf gan ddod â nosweithiau tywyllach a thywydd garw yn ei sgil.

Croeso i rifyn mis Tachwedd o Gylchgrawn y Gwasanaeth, Calon Tân!

Mae tair cenhedlaeth o’r teulu Jones – Gareth, Emyr a Cian – wedi gwasanaethu fel diffoddwyr tân yng Ngorsaf Dân Castellnewydd Emlyn, gyda chyfanswm rhyngddynt o dros 73 mlynedd o wasanaeth ac ymroddiad hyd yma – ac mae’r rhif hwnnw’n dal i godi!

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dangos eu hymroddiad i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben trwy sicrhau Achrediad Rhuban Gwyn unwaith eto.

Ddydd Gwener, Tachwedd 10, cynhaliodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ei Seremoni Wobrwyo flynyddol Mwy Na Dim Ond Tanau yng Ngwesty a Sba y Metropole yn Llandrindod.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn cefnogi wythnos Ymwybyddiaeth o Garbon Monocsid drwy eich atgoffa o bwysigrwydd gosod larymau carbon monocsid a’u gwirio’n rheolaidd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd Brake, 'Dewch i ni siarad am Gyflymder', gan annog pobl i arafu a chadw at y terfynau cyflymder.

Nos Fawrth, Tachwedd 14eg, bu criwiau Pontiets a Llanelli yn cynnal ymarfer hyfforddi o ddigwyddiad ar y ffyrdd ffug ym Mhontiets.

Yr wythnos hon mae Wythnos Diogelwch Trydanol 2023 yn dechrau. Mae trydan yn rhan o'n bywydau: rydyn ni'n ei ddefnyddio o'r eiliad rydyn ni'n deffro, trwy'r dydd, a hyd yn oed pan fyddwn ni'n cysgu.