Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf rydyn ni wedi'u mynychu.

Ddydd Mercher 31 Awst 2022 am 11:09am, ymatebodd y Gwasanaeth i ddigwyddiad ar raddfa fawr ar Bier y Mwmbwls, Abertawe.

Yn ei anterth, roedd yna 14 o beiriannau tân, Pwmp Cyfaint Mawr ac Uned Rheoli Digwyddiad yn y lleoliad, gyda thua 100 o Ddiffoddwyr Tân yn gweithio’n ddiflino trwy gydol y prynhawn, gyda’r hwyr ac i mewn i’r nos i ddod â’r tanau dan reolaeth.

“Llongyfarthiadau” i griw o orsaf Pontardawe am achub y ci bach hwn, sydd i'w weld yn y llun gyda'r criw! 

Ddydd Llun, 23/05/2022 am 11:47am, cafodd diffoddwyr tân o Drefaldwyn eu galw i dân mewn sied yn ardal Yr Ystog, Trefaldwyn. Roedd y tân wedi tarddu o goelcerth a osodwyd yn rhy agos at y sied ac roedd hefyd wedi lledu i glawdd cyfagos. Diffoddwyd y tân ddiffoddwyr tân yn defnyddio dwy jet rîl pibell a chamera delweddu thermol. Gadawodd y Gwasanaeth Tân y digwyddiad am 01:15 ...

MAE cerddor poblogaidd yn parhau i gadw’r curiad yn dilyn dioddef ataliad y galon, diolch i griw tân ac achub ym Mhowys wledig.  Tîm o ymladdwyr tân wrth gefn o Lanfyllin, sydd hefyd yn gweithredu fel ymatebwyr galwadau ataliad y galon Lefel 1 y tu allan i ysbytai ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, oedd y cyntaf i gyrraedd lleoliad ataliad y galon yn eu pentref.  Gan roi eu h ...

Am 12:16pm heddiw, ddydd Gwener 4 Mawrth 2022, cafodd criwiau o Aberhonddu a Llandrindod eu galw i ddigwyddiad achub dŵr ar Afon Wysg ger Promenâd Aberhonddu. Roedd caiaciwr wedi mynd i drafferth ar y dŵr, a chafodd ei achub gan gyd-gaiaciwr cyn i'r Gwasanaeth Tân gyrraedd. Rhoddodd y criwiau tân gymorth cyntaf i'r claf, a gadawsant y digwyddiad am 1:02pm. Dywedodd y Rheolwr ...

Am 09:13am, ddydd Mawrth, 22/02/2022, cafodd criwiau o'r Trallwng eu hanfon i ddigwyddiad ger Pont Llandrinio, Llanymynech, lle'r oedd nifer o eiddo wedi dioddef llifogydd.  Aeth Tîm Achub Dŵr Cyflym ati i achub pedwar o bobl o’u heiddo.  Yn ystod y digwyddiad, am 03:32pm, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd wybod gan yr Heddlu eu bod yn chwilio am ddyn oedd ar goll yn arda ...

Yn ystod cyfnod o 24 awr rhwng dydd Sul a dydd Llun 20 a 21 Chwefror 2022, rhwng 07:00am a 07:00am, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd 100 o alwadau'n ymwneud â llifogydd yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, gyda mwyafrif y digwyddiadau yn ardal Powys. Ymhlith y digwyddiadau, achubwyd preswylwyr o ddŵr yn Llandinam, ac achubwyd pobl o gerbydau yn y ...

Am 1:47pm ar ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf ynghylch tân mewn ystad ddiwydiannol yn Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. Cafodd criwiau o Aberystwyth, Aberaeron, Tregaron, Llandrindod a Llanelli eu galw i'r digwyddiad, a olygai fod pedwar peiriant tân, un ysgol bwrdd tro, uned amgylcheddol a thancer dŵr wedi'u rhoi ar waith i ddiffod ...

Dydd Gwener, 3ydd Rhagfyr 2021, bydd diffoddwr tân newydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio rhedeg hydoedd o bibell ddŵr o ben pier y Mwmbwls i faes parcio Tesco ym Marina Abertawe er mwyn codi arian i elusen.