Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf rydyn ni wedi'u mynychu.

Yn dilyn digwyddiad diweddar, lle roedd preswylwyr y tŷ yn ffodus iawn nad oedd unrhyw un wedi colli eu bywyd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhoi atgoffâd ar ddiogelwch canhwyllau.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth ymateb brys i dua dwy ran o dair o Gymru, dyma'r hyn a cadwodd ni'n brysur yn ystod mis Hydref 2023.

Ddydd Sul, Tachwedd 5ed, gwnaeth criw Hwlffordd achub ci oedd wedi mynd yn sownd mewn twll.

Nos Wener, Tachwedd 3ydd, ymatebodd criwiau Llanelli, Gorseinon, Y Tymbl, Pontiets, Treforys, Pontarddulais a Chaerfyrddin i adeilad o fewn adeilad masnachol ar Stryd Stepney, Llanelli.

Ddydd Sadwrn, Hydref 7fed, cafodd criwiau Castell-nedd a Phontardawe o Wasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru eu galw i ddigwyddiad yng Ngwesty Glyn Clydach - lle roedd seremoni briodas i fod i gael ei chynnal yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

Ddydd Iau, Hydref 12fed, ymatebodd criwiau Gorllewin Abertawe a Phontarddulais i geffyl oedd yn sownd i lawr arglawdd.

Nos Sul, Hydref 1af, cafodd criwiau Canol Abertawe, Gorllewin Abertawe, Treforys, Port Talbot, Castell-nedd a’r Tymbl eu galw i ddigwyddiad ar Heol Langdon, Abertawe.

Ddydd Sul, Medi 10fed, galwyd criwiau’r Tymbl, Llanelli, Pontarddulais, Pont-iets a Threforys i ddigwyddiad ym Manc y Gors, Tymbl Uchaf.

Mae dau dîm Chwilio ac Achub Rhyngwladol y DU (UK-ISAR) wedi eu hanfon i Foroco i gefnogi'r ymateb i'r daeargryn trasig a digwyddodd ddydd Gwener, Medi 8fed.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth ymateb brys i bron i 12,000 cilomedr sgwâr - tua dwy ran o dair o Gymru.

Dyma'r hyn a cadwodd ni'n brysur yn ystod mis Awst 2023.