Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf rydyn ni wedi'u mynychu.

Ddydd Sadwrn 24 Mawrth, ymatebodd criw Aberhonddu i dân mewn eiddo domestig a achoswyd gan gyfarpar trydanol a adawyd i wefru ar wely. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am eich atgoffa o bwysigrwydd peidio â gadael dyfeisiau neu offer yn gwefru heb neb yn cadw golwg arnynt.

Cafodd criwiau o Reynoldston, Gorllewin Abertawe, Canol Abertawe, Gorseinon a'r Tymbl eu galw i dân mawr mewn garej ddydd Mawrth, Mawrth 14eg.

 

Gwnaeth criwiau Ceinewydd, Aberaeron, y Tymbl a Llandysul ymateb i garafán statig ar dân yn Nhalgarreg ddydd Sadwrn, Mawrth 11eg.

 

Gaeth criwiau Treforys, Gorllewin Abertawe, Castell-nedd, Caerfyrddin a Phort Talbot eu galw i ffrwydrad mawr nwy yn Nhreforys ddydd Llun, Mawrth 13eg.

 

Gwnaeth criwiau Canol Abertawe a Threforys ymateb i ddigwyddiad achub ar do yn Sgeti ddydd Gwener

Crews from Swansea Central and Morriston attended a roof rescue incident in Sketty on Friday, March 10th.

Gaeth criwiau Reynoldston, Gorseinon, Treforys, Gorllewin Abertawe, Canol Abertawe a’r Tymbl eu galw i dân mewn adeilad amaethyddol mawr ddydd Iau, Mawrth 9fed.

 

Cafodd criw Pontardawe eu galw i ddau dân glaswellt ar y Mynyddoedd Duon ddydd Llun, Chwefror 27ain.

 

Gaeth criwiau Doc Penfro ac Aberdaugleddau eu galw i dân mewn siediau ym Mhennar ddydd Gwener, Chwefror 24ain.

Gaeth criwiau Pontardawe, Treforys, Castell-nedd a'r Tymbl eu galw i dân mewn adeilad mawr yn oriau mân ddydd Mercher, Chwefror 22ain.

Ddydd Gwener, 3 Chwefror, rhoddodd Diffoddwr Tân o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, a oedd oddi ar ddyletswydd, CPR i ddyn a oedd yn cael ataliad y galon, gan achub ei fywyd.