Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf rydyn ni wedi'u mynychu.

Ddydd Llun, 23/05/2022 am 11:47am, cafodd diffoddwyr tân o Drefaldwyn eu galw i dân mewn sied yn ardal Yr Ystog, Trefaldwyn. Roedd y tân wedi tarddu o goelcerth a osodwyd yn rhy agos at y sied ac roedd hefyd wedi lledu i glawdd cyfagos. Diffoddwyd y tân ddiffoddwyr tân yn defnyddio dwy jet rîl pibell a chamera delweddu thermol. Gadawodd y Gwasanaeth Tân y digwyddiad am 01:15 ...

MAE cerddor poblogaidd yn parhau i gadw’r curiad yn dilyn dioddef ataliad y galon, diolch i griw tân ac achub ym Mhowys wledig.  Tîm o ymladdwyr tân wrth gefn o Lanfyllin, sydd hefyd yn gweithredu fel              Cyd-ymatebwyr ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, oedd y cyntaf i gyrraedd lleoliad ataliad y galon yn eu pentref.  Gan roi eu hyfforddiant a’u hoffer ar waith llwyd ...

Am 12:16pm heddiw, ddydd Gwener 4 Mawrth 2022, cafodd criwiau o Aberhonddu a Llandrindod eu galw i ddigwyddiad achub dŵr ar Afon Wysg ger Promenâd Aberhonddu. Roedd caiaciwr wedi mynd i drafferth ar y dŵr, a chafodd ei achub gan gyd-gaiaciwr cyn i'r Gwasanaeth Tân gyrraedd. Rhoddodd y criwiau tân gymorth cyntaf i'r claf, a gadawsant y digwyddiad am 1:02pm. Dywedodd y Rheolwr ...

Am 09:13am, ddydd Mawrth, 22/02/2022, cafodd criwiau o'r Trallwng eu hanfon i ddigwyddiad ger Pont Llandrinio, Llanymynech, lle'r oedd nifer o eiddo wedi dioddef llifogydd.  Aeth Tîm Achub Dŵr Cyflym ati i achub pedwar o bobl o’u heiddo.  Yn ystod y digwyddiad, am 03:32pm, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd wybod gan yr Heddlu eu bod yn chwilio am ddyn oedd ar goll yn arda ...

Yn ystod cyfnod o 24 awr rhwng dydd Sul a dydd Llun 20 a 21 Chwefror 2022, rhwng 07:00am a 07:00am, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd 100 o alwadau'n ymwneud â llifogydd yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, gyda mwyafrif y digwyddiadau yn ardal Powys. Ymhlith y digwyddiadau, achubwyd preswylwyr o ddŵr yn Llandinam, ac achubwyd pobl o gerbydau yn y ...

Am 1:47pm ar ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf ynghylch tân mewn ystad ddiwydiannol yn Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. Cafodd criwiau o Aberystwyth, Aberaeron, Tregaron, Llandrindod a Llanelli eu galw i'r digwyddiad, a olygai fod pedwar peiriant tân, un ysgol bwrdd tro, uned amgylcheddol a thancer dŵr wedi'u rhoi ar waith i ddiffod ...

Dydd Gwener, 3ydd Rhagfyr 2021, bydd diffoddwr tân newydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio rhedeg hydoedd o bibell ddŵr o ben pier y Mwmbwls i faes parcio Tesco ym Marina Abertawe er mwyn codi arian i elusen.

Am 09:27 neithiwr, dydd Iau 19 Awst 2021, cafod y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf i ymateb i dân mewn garej fasnachol o eiddo preifat yng Ngwaun-Cae-Gurwen, ac anfonwyd criwiau o Ddyffryn Aman, Pontardawe, Rhydaman, Treforys, y Tymbl a Llanelli i'r digwyddiad.

Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd llawer ohonom yn brysur yn glanhau ein cartrefi ac yn tacluso ein gerddi er mwyn paratoi ar gyfer ein haf hyfryd yng Nghymru!!  Er bod cael cartref trefnus a gardd daclus yn ganlyniad dymunol, yn aml gall cael gwared ar y gwastraff fod yn dasg y mae'n well gan lawer o bobl fynd i'r afael â hi trwy losgi eu sbwriel mewn llosgydd gar ...

Roedd mesurau diogelwch rhag tân effeithiol yng Ngwesty'r Metropole wedi cyfrannu at atal lledaeniad tân. Dyna oedd casgliad ymchwiliad tân yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod, a gynhaliwyd yn dilyn tân yn yr eiddo ar nos Fawrth 13 Ebrill 2021. Pennodd yr ymchwiliad bod y tân yn un damweiniol. Daethpwyd â'r tân sylweddol o dan reolaeth, a'i ddiffodd, gan Ddiffoddwyr Tân o W ...