Darganfyddwch am y digwyddiadau diweddaraf rydyn ni wedi'u trefnu o amgylch ein Gwasanaeth.

Ar 30 Ebrill, yn arena Swansea.com yn Abertawe, llwyddodd sgwad o 12 o ddiffoddwyr tân amser cyflawn newydd eu recriwtio i gwblhau 1,000,025 metr ar feiciau sbin, a hynny mewn ymgais i godi arian ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân ac Elusen 2wish.

Dydd Gwener, 3ydd Rhagfyr 2021, bydd diffoddwr tân newydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio rhedeg hydoedd o bibell ddŵr o ben pier y Mwmbwls i faes parcio Tesco ym Marina Abertawe er mwyn codi arian i elusen.

Dyma Harriet. Mae'n 32, yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad ac yn fam lawn-amser. Ei diddordebau yw eirafyrddio, beicio mynydd i lawr rhiw, beicio modur, pêl-rwyd a theithio.   Darganfyddwch ragor am rôl Diffoddwr Tân trwy ymuno â'n gweminar AM DDIM! Lle cewch gyfle i siarad â rhai o'n personél gweithredol benywaidd am yr hyn y maent yn ei hoffi fwyaf am eu swyddi! Cysylltwch â ni i ...

Roedd un ar ddeg o aelodau o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn bwriadu seiclo o Land's End i John O’Groats rhwng 1 Mehefin a 9 Mehefin 2020. Yn anffodus, oherwydd Covid-19, mae'r her hon i godi arian wedi cael ei gohirio tan fis Mehefin 2021. I nodi'r amser y byddai aelodau'r tîm wedi'i dreulio'n cyflawni'r her seiclo, maent wedi penderfynu seiclo ...