Darganfyddwch am y digwyddiadau diweddaraf rydyn ni wedi'u trefnu o amgylch ein Gwasanaeth.

Bydd diffoddwyr tân o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) ac ar draws y DU yn cystadlu yn Her Diffoddwyr Tân Cymru ddydd Sadwrn, Mehefin 3, yn Sgwâr y Castell, Abertawe.

Mae’r Awdurdod Tân a’r Partneriaid Statudol eraill bellach wedi cymeradwyo cyhoeddi’r chwe Chynllun Llesiant a gellir eu gweld a’u cyrchu bellach ar ein gwefan.

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn mynychu Pride Abertawe ddydd Sadwrn, Ebrill 29ain 2023, rhwng 12 - 4.30yp.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (ATACGC) ar y cyd â Busnes Cymru yn cynnal Digwyddiad Briffio Contractwyr ar y dyddiad uchod i godi ymwybyddiaeth o gyfle tendro sydd ar ddod gyda'r sefydliad ar gyfer fframwaith Gwaith Toi.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (ATACGC) ar y cyd â Busnes Cymru yn cynnal Digwyddiad Briffio Contractwyr ar y dyddiad uchod i godi ymwybyddiaeth o gyfle tendro sydd ar ddod gyda'r sefydliad ar gyfer contract Drysau Bae Offer Tân.

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnal Diwrnod Profiad yng Ngorsaf Dân y Drenewydd ddydd Mawrth 18 Ebrill 2023, 1:30pm-4:30pm.

Ddydd Sadwrn 25 Mawrth, cynhaliodd criw o Orsaf Dân y Drenewydd golchfa ceir i godi arian at Elusen y Diffoddwyr Tân.

I gefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023, cynhaliodd y Gwasanaeth ddigwyddiad yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol i ddathlu teithiau a chyflawniadau menywod ysbrydoledig, a hynny yn ein teulu tân ac yn lleol. Parhaodd y digwyddiad trwy gydol y dydd, gyda phedair siaradwraig, gweithdai grŵp, a chyfleoedd rhwydweithio i gymheiriaid.

Yr wythnos ddiwethaf, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, aeth Shona Powell-Hughes-Wakley, Nicola Davies, Karen Mayze a Nina Bishop, sydd bob un yn aelod o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, i Nottingham i gymryd rhan yng ngêm Rygbi Merched Gwasanaeth Tân Prydain gyntaf y menywod yn erbyn Heddlu Prydain.

A ydych yn meddwl bod gennych chi'r nodweddion i fod yn Ddiffoddwr Tân?