Darganfyddwch am y digwyddiadau diweddaraf rydyn ni wedi'u trefnu o amgylch ein Gwasanaeth.

Croeso i rifyn mis Tachwedd o Gylchgrawn y Gwasanaeth, Calon Tân!

Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 2ail, ymunwch â chriw Gorsaf Dân Aberystwyth am brynhawn o hwyl a sbri'r Nadolig!

Ddydd Gwener, Tachwedd 10, cynhaliodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ei Seremoni Wobrwyo flynyddol Mwy Na Dim Ond Tanau yng Ngwesty a Sba y Metropole yn Llandrindod.

Come and support Gorseinon Fire Station’s Car Wash on Saturday, October 28th!

Ddydd Gwener 1 Medi, agorodd Gorsaf Dân Caerfyrddin ynghyd â Phencadlys Gwasanaeth eu drysau i’r cyhoedd ar gyfer eu Diwrnod Agored.

Darllenwch rifyn mis Awst o Gylchgrawn misol y Gwasanaeth - Calon Tân!

Ers cwblhau Her 3 Chopa Cymru y llynedd, mae 14 aelod o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi herio’u hunain i ymgymryd â Her Genedlaethol y 3 Chopa, er mwyn codi arian hanfodol ac ymwybyddiaeth ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân.

Darllenwch rifyn mis Awst o Gylchgrawn misol y Gwasanaeth - Calon Tân!

 

Bu’n wythnos brysur o gyflwyno gwobrau i enillwyr cystadlaethau Diogelwch Cymunedol!

Ddydd Mawrth, Awst 22ain, cynhaliwyd Diwrnod Profiad y Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghyfleuster Hyfforddi Earlswood Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yng Nghastell-nedd Port Talbot.