Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i chi gael 'dweud eich dweud' ynghylch y cynigion a amlinellir yn ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2021-2026. Y dyddiad cau yw dydd Gwener yma 4 Rhagfyr. Eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi yw hwn, ac rydym yn awyddus i wybod eich barn am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu a'r modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac arbedion yn y ...

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dangos eu hymrwymiad i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben trwy gael Ailachrediad y Rhuban Gwyn Rydym wedi cymryd safiad i ddod â phob trais gan ddynion yn erbyn menywod i ben trwy gael Achrediad y Rhuban Gwyn.  Mae'r Rhuban Gwyn yn ymgyrch fyd-eang sy'n annog pobl, ac yn enwedig dynion a bechgyn, i weithred ...

Ym mis Awst eleni, rhoddodd Ardal Reoli Ceredigion groeso i Mr Richard Simnett, Miss Caroline Latham a'u dau fab i Orsaf Dân Aberystwyth.   Yn ystod yr oriau mân ddydd Mercher 25 Gorffennaf 2018, cafodd y teulu ei achub o do Gwesty Tŷ Belgrave House, sy'n adeilad pedwar llawr, a hynny yn ystod tân a draflyncodd yr adeilad cyfan ac, yn drychinebus, a laddodd un o westeion y gw ...

Mae tri Diffoddwr Tân o Orsaf Dân Rhayader wedi cael eu gwobrwyo yr wythnos hon gan y Dirprwy Brif Swyddog Tân. Cafodd y Rheolwr Gwylfa, Rhys Thomas, a'r Rheolwr Gwylfa a ymddeolodd yn ddiweddar, Andrew James, Gymeradwyaeth fawreddog y Prif Swyddogion Tân am achub bywyd dyn lleol, Mr Wyn Hope. Ar 6 Mehefin, cafodd Andrew ei alw i ddechrau i dŷ ei ffrind a oedd yn dioddef o bo ...

Bydd Diwali, sydd hefyd yn cael ei galw'n 'Ŵyl y Goleuadau', yn dechrau ddydd Sadwrn 14 Tachwedd. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau'r Coronafeirws, bydd y dathliadau ychydig yn wahanol eleni. Gyda hynny mewn golwg, rydym am sicrhau bod ein cymunedau'n dathlu mewn modd diogel, ac felly rydym wedi llunio awgrymiadau i'ch helpu i gael dathliad Diwali hapus a diogel.   Tân gwyll ...

Gyda rhagfynegiadau y bydd y gaeaf yn llawer anoddach i’n cenhedlaeth hŷn eleni na blynyddoedd blaenorol, o ganlyniad i gyfyngiadau symud lleol a llai o ymweliadau â chartrefi gofal, rydym yn gofyn i chi rannu’r cariad.  Mae arnom angen llythyrau, cardiau a lluniau i'w hanfon i'n cartrefi gofal a phobl ynysig yn ein hardaloedd rheoli. I lawer o'n cenhedlaeth hŷn, mae'r byd di ...

  Chris Birdsell-Jones, Diffoddwr Tân yn y Trallwng, yn ennill Cefnogwr y Flwyddyn yn y gwobrau mawreddog, Ysbryd Tân, a gynhaliwyd yn rhithwir gan Elusen y Diffoddwyr Tân. Chris Birdsell-Jones, sef yr ymennydd y tu ôl i The Fire Tones, oedd y grym a arweiniodd y gwaith o drefnu bod Diffoddwyr Tân o bob rhan o'r Deyrnas Unedig yn perfformio fersiwn o'r gân boblogaidd gan Band ...

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y cyfnod ymgynghori ynghylch Cynllun Corfforaethol Drafft Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 2021-2026 yn agosáu. Eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi yw hwn, ac rydym yn awyddus i wybod eich barn am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu a'r modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac arbedion yn y dyfodol. Mae ein Cynllun Corfforaethol y ...