Roedd un ar ddeg o aelodau o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn bwriadu seiclo o Land's End i John O’Groats rhwng 1 Mehefin a 9 Mehefin 2020. Yn anffodus, oherwydd Covid-19, mae'r her hon i godi arian wedi cael ei gohirio tan fis Mehefin 2021. I nodi'r amser y byddai aelodau'r tîm wedi'i dreulio'n cyflawni'r her seiclo, maent wedi penderfynu seiclo ...

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) longyfarch cwmni Lawray Architects am gael ei benodi'n Ymgynghorydd Arweiniol i weithio mewn partneriaeth ag Adran Ystadau GTACGC. Dywedodd Huw Davies, y Pennaeth Ystadau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Edrychwn ymlaen at weithio gyda Lawray a'i dîm amlddisgyblaethol ar nifer ...