Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi diffodd y tân, yn ymwneud â thrên, ger Heol Pontarddulais, Llangennech, Sir Gâr. Fe drosglwyddwyd y safle i ofal Heddlu Trafnidiaeth Prydain a Network Rali am 08:30yb heddiw, Dydd Gwener 28 Awst 2020. Dywedodd y Rheolwr Ardal, Simon Jenkins, y Pennaeth Ymateb Corfforaethol: “Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'n criwiau, ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau i fod yn bresennol mewn digwyddiad mawr yn Llangennech, Sir Gaerfyrddin. Cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf am 11:10pm nos Fercher 26 Awst 2020. Roedd trên nwyddau, a oedd yn cario symiau mawr o olew diesel, wedi mynd ar dân, ac roedd nifer o'i cherbydau hefyd wedi dod oddi ar y cledrau. Ro ...

Ddydd Llun, 17 Awst 2020, ymatebodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i achosion o lifogydd yn Ystradgynlais, Cwmtwrch, Aber-craf, Aberteifi ac Arberth. Yn Ystradgynlais, roedd criwiau Dyffryn Aman yn ymwneud â phwmpio dŵr o eiddo a symud preswylwyr i dir uwch; ac yn Aber-craf, bu criwiau o Aber-craf,  Dyffryn Aman, Pontardawe a Blaendulais yn gweithio ochr ...

Diolch i Eagles Nest, Sied Dynion, Blaen y Maes Cyn y cyfyngiadau symud yn sgil Covid-19, cysylltodd Tîm Diogelwch Cymunedol Ardal Reoli Abertawe â John Davies o Eagle's Nest, Sied Dynion Blaen y Maes, i ofyn a fyddai'n bosibl trwsio ein Tŷ Tân Targed, sy'n cael ei ddefnyddio i groesawu ac addysgu plant yn ystod ymweliadau â'r orsaf.   Ar hyd y blynyddoedd, roedd y Tŷ Tar ...