Wrth i dymor yr haf prysur agosáu mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn barod gydag awgrymiadau gwych a chyngor hanfodol ar ddiogelwch i sicrhau eich bod yn cael haf diogel. 

Wedi 42 mlynedd o wasanaeth, mae'r Rheolwr Gwylfa Keith Jenkins, Gorsaf Dân Hwlffordd, yn ymddeol o'i ddyletswyddau amser cyflawn fel Swyddog Diogelwch Tân Busnesau.  

Mae ein tîm Diogelwch Tân Busnes yn troi tuag at dechnoleg i ddarparu eu gwasanaethau yn ystod y pandemig coronafirws.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi llwyddo i ymestyn ei Statws Aur yng Ngwobrau Cymru Iach ar Waith.