Mae gwasanaethau brys ac asiantaethau eraill yn dal yn bresennol yn lleoliad y llifogydd yn Sgiwen.   Cafodd trigolion o tua 20 o dai eraill eu symud o'u cartrefi am tua 9pm neithiwr.   Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Trudi Meyrick: “Hoffem ddiolch i'r trigolion a'r gymuned ehangach am eu cydweithrediad yn ystod y cyfnod anodd hwn i bawb.   “Rydym yn sylweddoli bod pobl yn ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymateb i 10 digwyddiad yn ymwneud â llifogydd yn ystod y 24 awr diwethaf, 07:50am 21/01/2021 i 07:50am 22/01/21.   Am 12:23pm ddoe, dydd Iau 21 Ionawr 2021, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf i lifogydd yn Sgiwen, Castell-nedd.   Cyhoeddwyd digwyddiad mawr wedi i o leiaf wyth stryd, gan gynnwys ...

Yn ystod y 24 awr diwethaf, 08:00 am 20/01/2021 i 08:00 am 21/01/2021, mae 233 o alwadau wedi dod i law GTACGC trwy ei Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd. Ymhlith y 233 o alwadau, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd 140 o alwadau'n ymwneud â llifogydd: 71 o alwadau'n ymwneud â llifogydd allanol, 57 o alwadau'n ymwneud â llifogydd mewnol, a 12 o alwadau lle roedd y llifogydd yn per ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhybuddio gyrwyr i gymryd gofal ar y ffyrdd dros y 24 awr nesaf.  Ddydd Mercher 20 Ionawr, ymatebodd criwiau o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i nifer o achosion o lifogydd ledled ardal y Gwasanaeth, ac mae yna rybuddion rhag llifogydd pellach mewn grym ledled Sir Gaerfyrddin. Am 07:30 y bore ym ...

Yn 9fed pennod podlediad Straeon Microsoft, mae'r Prif Swyddog Tân, Chris Davies QFSM, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC), yn trafod y modd y mae GTACGC yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i helpu ei ddiffoddwyr tân yn ystod digwyddiadau ac wrth hyfforddi. Yn y bennod hon, mae Podlediad Straeon Microsoft yn canolbwyntio ar Wasanaeth Tân ac Achub Ca ...

Beth yw eich adduned blwyddyn newydd? Rhoi gwasanaeth i'ch cymuned? Helpu'r rhai o'ch cwmpas? Dod o hyd i yrfa newydd? Os felly, a ydych wedi ystyried gyrfa o fod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad? Ar hyn o bryd, mae Ardal Reoli Powys yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn recriwtio ar gyfer Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn ei gorsafoedd tân ym Machynlleth, y Drenewy ...