Datganiad o Gyfrifon

Mae Datganiad o Gyfrifon yr Awdurdod yn gyhoeddiad sy’n ofynnol gan y gyfraith.  Ei brif bwrpas yw rhoi gwybodaeth glir i’r cyhoedd, Aelodau o’r Awdurdod Tân, cyrff cyhoeddus eraill a buddgyfranogwyr, am sefyllfa ariannol Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

2023/2024
blank

2022/2023
blank

 

2021/2022

blank

 

2020/2021

blank

 

2019/2020

blank

 

2018/2019

blank

 

2017/2018

blank

 

2016/2017

blank

 

2015/2016

blank

 

2005/2015

blank