Cais Mynediad PwncOs ydych am wneud Cais Mynediad Pwnc am wybodaeth personol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, gallwch wneud hynny ar lafar neu'n ysgrifenedig gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Heol Llwyn Pisgwydd
Caerfyrddin
SA31 1SP

Ebostiwch y Gwasanaeth 
Ffôn: 0370 6060699Er mwyn sicrhau yr ymdrinnir â cheisiadau mor effeithlon â phosibl, darparwch:

  • Eich enw llawn Cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth
  • Disgrifiwch yn glir y wybodaeth rydych chi'n gofyn amdani
  • Nodwch pa fformat yr hoffech dderbyn y wybodaeth e.e. taenlen excel a anfonir drwy e-bost

Gall ffioedd rhesymol fod yn daladwy hefyd, yn dibynnu ar natur a maint y wybodaeth a geisir.Fel arfer, bydd eich cais yn cael ei ateb o fewn 20 diwrnod gwaith, er y gellir ymestyn hyn i 40 diwrnod gwaith dan amgylchiadau diffiniedig.

 Mewn argyfwng, ffoniwch 999