Buom yn ymweld â phobl yn eu cartrefi i ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch tân yn y cartref a gosod larymau mwg ers blynyddoedd lawer. Bellach, rydym am wneud mwy dros ein cymunedau ac yn ystod 2018 dechreuom ddarparu ymweliadau Diogel ac Iach.

 Safe and Well logo

Bwciwch ymweliad diogel a iach nawr

Ffoniwch ni nawr i archebu ymweliad Safe and Well am ddim ar 0800 169 1234 neu llenwch ein ffurflen arlein (yn agor yn tab/ffenest newydd).

O Asiantaeth? Gwnewch eich atgyfeiriad yma (yn agor yn tab/ffenest newydd, ffurflen Saesneg yn unig).

Diogel ac Iach

Mae'r ymweliad Diogel ac Iach yn cynnwys popeth a oedd yn rhan o'r gwiriadau diogelwch tân yn y cartref ond mae'n cynnwys negeseuon diogelwch eraill hefyd a all fod yn berthnasol i'r bobl sy'n byw yn yr eiddo. Bydd y pum prif neges ychwanegol yn ymwneud â'r canlynol:

  • Rhoi'r gorau i ysmygu
  • Diogelwch y cartref
  • Atal cwympo
  • Ymwybyddiaeth o sgamiau
  • Mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd

Gyda'r posibilrwydd o ychwanegu negeseuon pellach dros amser.

Rhagor o gyngor

Os hoffech chi gael rhagor o gyngor, galwch ni drwy ffonio 0800 169 1234 i drafod y posibilrwydd o gael ymweliad Diogel ac Iach gan bersonél y Gwasanaeth Tân ac Achub. Fel arall, ewch ar-lein i lenwi ein ffurflen gais am Ymweliad Diogel ac Iach. Os yw eich larwm a osodwyd gan y Gwasanaeth Tân ac Achub yn ddiffygiol, ffoniwch 0800 169 1234 neu anfonwch neges e-bost at y tim diogel ac iach i ofyn am un arall yn ei le.

Cefnogir darparu larymau mwg ac eitemau diogelwch cartref eraill gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gan gyllid gan Lywodraeth Cymru (yn agor yn ffenest/tab newydd).