Diogelu Data

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu preifatrwydd yr holl ymwelwyr i’r wefan a’r tudalennau gwe cysylltiedig.  Mae’n bosib y byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth a data personol, er mwyn darparu gwasanaeth penodol ar eich cyfer.

Byddwn yn storio’r wybodaeth yn ddiogel, bydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion darparu gwasanaeth ar eich cyfer chi’n unig, a bydd yn cael ei gadw am y cyfnod byrraf sy’n ofynnol i ddarparu’r gwasanaeth hwnnw.  Bydd unrhyw ddata a ddarparwch chi’n cael ei brosesu’n unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

I gael gwybodaeth bellach, ewch i'n tudalen Polisi Preifatrwydd​, os gwelwch yn dda.