Our Southern Division comprises 13 Fire and Rescue Stations spread across the County areas of Neath Port Talbot and Swansea.

Gorsafoedd Abertawe

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Canolbarth Abertawe 
Y Strand
Abertawe
SA1 2AW

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

 

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Canol Abertawe yn gwasanaethu dinas Abertawe a chymdogaethau cyfagos Penlan, Blaen-y-maes, St Thomas, Bôn-y-maen a Hafod. Hon yw gorsaf brysuraf Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac anfonodd griwiau allan i 4297 o alwadau rhwng Ebrill 2013 a Mawrth 2016.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Gorllewin Abertawe
Lôon Sgeti 
Abertawe
SA2 8QF

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

A wyddech chi...
Lleolir Gorsaf Dân Gorllewin Abertawe yn Lôn Sgeti, Abertawe, ger Ysbyty Singleton. Mae'r lleoliad hwn yn caniatáu mynediad hawdd a chyflym i ochr orllewinol Abertawe gan gynnwys y Mwmbwls, Gŵyr, Cilâ a Townhill, ac ati.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân ​Gorseinon Fire Station
Stryd y Gorllewin
Gorseinon
Abertawe
​SA4 4AG

Ffôn
0370 6060699

Ebost
mail@mawwfire.gov.uk

A wyddech chi...
Adeiladwyd Gorsaf Dân Gorseinon yn y 1960au ar safle Brigâd Dân Abertawe gynt. Mae'r orsaf yn gwasanaethu maestrefi prysur Abertawe a chymunedau Gorseinon, Casllwchwr, Tregŵyr, Penclawdd a Phenlle'r-gaer.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Pontarddulais
5 Ffordd Tyn-y-Bonau 
Pontarddulais
Abertawe
SA4 8RS

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

 

A wyddech chi...
Mae gorsaf Pontarddulais yn darparu gwasanaeth a chymorth brys ar gyfer maestrefi prysur Abertawe a chymunedau Pontarddulais, Pont-lliw, yr Hendy, Llanedi, Pont Abraham a Waun-gron. Mae'r orsaf hefyd yn orsaf ddŵr benodedig; mae personél yn cael hyfforddiant er mwyn darparu cymorth mewn digwyddiadau dŵr llonydd, h.y. llifogydd.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Reynoldston 
Teras Sant Siôr
Reynoldston
Abertawe
SA3 1AB

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

 

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Treforys 
Heol Sway
Treforys
Abertawe
SA6 6JA

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

 

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Dân Treforys yn gwasanaethu cyrion Abertawe, sef un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n cwmpasu cymunedau Bôn-y-maen, y Clas, Clydach, Gellifedw, Blaenymaes, Glandŵr, Llansamlet, Winch Wen, Plasmarl, Brynhyfryd, Trallwn, Pentre-chwyth ac Ynystawe. Mae'r orsaf yn rhannu'i chyfleusterau ag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru sy'n lleoli un ambiwlans a chriw yno.

Gorsafoedd Castell Nedd a Port Talbot

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Blaendulais
Rhes Blaendulais
Blaendulais
Castell-nedd
SA10 9EA

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Dân Blaendulais yn gwasanaethu ardal sy'n ymestyn o Amgueddfa Glofa Cefn Coed yng ngwaelod y cwm i fyny i bentrefi Banwen ac Onllwyn ym mhen uchaf y cwm, ac mae'n gwasanaethu poblogaeth o 5000. Y brif risg ar gyfer Blaendulais a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydwaith o ffyrdd A a B sy'n mynd i Gastell-nedd a'r cymoedd cyfagos.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Castell-nedd
Heol Cimla
Cimla
Caastell-nedd
SA11 3UG

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Castell-nedd yn darparu ymateb Tân ac Achub ar gyfer tref Castell-nedd, Cwm Nedd, Cwm Dulais a Chwm Afan. Mae'n ymateb i amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys rhai lle mae bywyd yn y fantol, sy'n digwydd yn bennaf yn yr ardaloedd adeiledig ac ar brif ffyrdd prifwythiennol yr A465 a'r M4.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Dyffryn Aman
New Road
Gwaun Cae Gurwen
Rhydaman
SA18 1UN

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech...
Agorwyd Gorsaf Dân Dyffryn Aman ar 25ain Medi 2012. Lleolir yr orsaf newydd yng Ngwauncaegurwen, ac mae'n darparu ein hymateb Tân ac Achub yn Nyffryn Aman. Mae'r orsaf newydd yn darparu amrywiaeth o gyfleusterau y caiff grwpiau cymunedol lleol eu defnyddio.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Glyn-nedd
Glyn-nedd
Castell-nedd
SA11 5EW

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Dân Glyn-nedd yn gwasanaethu poblogaeth o 8000. Codwyd yr adeilad yn y 1970au ac mae wedi'i leoli yn Wellfield Place wrth ochr yr orsaf ambiwlans leol. Mae'r orsaf yn gwasanaethu tref Glyn-nedd ac ardaloedd cyfagos Resolfen, Cwmgwrach, Pontneddfechan ac Ystradfellte a'i sgydau hardd.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Pontardawe 
Rhodfa Allt-y-cham
Pontardawe
Abertawe
SA8 4JR

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

A wyddech chi...
Mae Pontardawe yng nghalon Cwm Tawe ac mae ganddi boblogaeth o 26,500. Ar un adeg, roedd Pontardawe yn ganolfan ddiwydiannol a oedd yn ffynnu ac yn gartref i Gamlas Abertawe. Pontardawe sy’n cynnal yr Ŵyl Gelfyddydau enwog sy’n denu miloedd o ymwelwyr i’r ardal.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Port Talbot
Commercial Road ​
Port Talbot
SA13 1LG

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

A wyddech chi...
Mae gan dref Port Talbot boblogaeth o 45,600 sy'n golygu mai hon yw'r ardal ail fwyaf poblog ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Lleolir Gorsaf Dân Port Talbot y tu cefn i Heol Commercial, Taibach ac mae'n gwasanaethu ardaloedd wardiau Margam, Taibach, Dwyrain Sandfields, Gorllewin Sandfields, Port Talbot, Aberafan, Bryn, Cwmafan a Baglan.

 

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Cymmer 
Ffordd yr Orsaf
Y Cymer
Port Talbot
SA13 3HR

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

A wyddech chi...
Caiff Gorsaf Dân y Cymer ei chriwio gan Bersonél ar Ddyletswydd yn ôl Galw ac mae'n gwasanaethu poblogaeth o 5,283. Mae'r orsaf hefyd yn cefnogi'r Gwasanaeth Ambiwlans trwy ddarparu llety a chyfleusterau lles ar gyfer parafeddygon.