Byddai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bob amser yn argymell y dylai pobl fynd i arddangosfa tân gwyllt wedi'i threfnu, fodd bynnag, rydym yn deall y bydd rhai pobl eisiau cael eu harddangosfa tân gwyllt preifat eu hunain, ac er ein bod am i bobl fwynhau eu hunain, gofynnwn i bawb feddwl sut y gallant gadw Cymru'n Ddiogel y Noson Tân Gwyllt hon.

 

A oes angen coelcerth mewn gwirionedd?

Mae'n llawer mwy hwylus heb goelcerth. 

Edrychwch yn ofalus iawn i sicrhau nad oes yr un anifail (neu blentyn ifanc hyd yn oed) yn cuddio y tu mewn i'r goelcerth. Peidiwch â'i chynnau tan ar ôl i'r holl dân gwyllt gael eu cynnau. Cadwch bawb bellter diogel i ffwrdd, a pheidiwch â chaniatáu i unrhyw un daflu unrhyw beth arni. 

Trwy ddilyn yr awgrymiadau syml canlynol, gallwch sicrhau'r goelcerth fwyaf diogel posibl. 

Cliciwch yma ar gyfer ein canllawiau ar sut i gadw'n ddiogel gyda tân gwyllt (PDF, 1Mb)

Ydy'ch coelcerth yn ddiogel?

Bob blwyddyn rydym yn gweld coelcerthi peryglus yn cael eu hadeiladu. Gall y coelcerthi hyn gynnwys eitemau sy'n wenwynig ac eitemau eraill sy'n peri perygl i wylwyr, p'un a yw'n risg o ffrwydrad neu arall. Nid yn unig y mae'r coelcerthi hyn yn berygl i'r cyhoedd, ond gall coelcerthi sydd wedi'u hadeiladu'n wael effeithio'n wael ar yr amgylchedd a byddwn yn gweithio gyda'n cydweithwyr heddlu a awdurdodau lleol i sicrhau bod cymunedau'n cael eu cadw'n ddiogel.

Trwy ddilyn yr awgrymiadau syml canlynol, gallwch sicrhau'r goelcerth fwyaf diogel posibl. 

 

Parchwch eich cymuned,
Diogelwch eich amgylchedd,
Mwynhewch yn ddiogel trwy ddilyn y cod tân gwyllt.

Cofiwch bob amser – os bydd eich dillad yn mynd ar dân, dylech – STOPIO, DISGYN a RHOLIO.