Rydym yn gweithio ar y cyd â rhanddeiliaid ac asiantaethau partner allweddol i dargedu a darparu amryw o raglenni addysg, ymyrraeth a chyhoeddusrwydd diogelwch ar y ffyrdd effeithiol ar gyfer defnyddwyr ffyrdd agored i niwed sy'n wynebu risg uchel.
Defnyddiwn y profiad hwn yn ein rhaglenni addysg i ddarparu negeseuon realistig ac uniongyrchol na fydd asiantaethau diogelwch ar y ffyrdd eraill yn gallu eu darparu.

Rydym yn cefnogi'r heddlu ac asiantaethau partner eraill i dargedu ymyrraeth sy'n rhoi sylw i'r canlynol:

 • Yfed a gyrru/gyrru ar gyffuriau
 • Peidio â gwisgo gwregys diogelwch
 • Goryrru
 • Gyrru diofal, gyrru peryglus
 • Gyrru heb dalu sylw

Pwy yw ein defnyddwyr ffyrdd mwyaf agored i niwed?

 • Beicwyr Modur
 • Pobl Ifanc
 • Gyrwyr Hŷn

Beth y gallwch chi'i wneud i helpu?

Byddem yn eich annog chi, eich teulu a'ch ffrindiau i ddod i'r digwyddiadau a'r cyrsiau addysg rydym ni a'n partneriaid yn eu cynnal. Bydd hynny'n sicrhau eich bod yn ddefnyddiwr ffordd sydd:

 • wedi cael gwell gwybodaeth am yr addysg a'r hyfforddiant rydym ni a'n partneriaid yn eu darparu.
 • wedi'ch arfogi â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth a fydd yn gwneud i chi deimlo'n fwy diogel a bod yn fwy diogel pan fyddwch yn teithio ar y ffyrdd.
 • yn ein helpu i leihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd.