Mae mwy na hanner y tanau damweiniol yn y cartref yn cychwyn wrth goginio. Mae llawer o danau yn y gegin yn digwydd pan nad yw pobl yn canolbwyntio neu pan nad ydynt yn cadw llygad ar bethau. Medrwch ddarganfod sut i gadw’n ddiogel wrth goginio, a beth i’w wneud os oes tân yn amlygu yn eich cegin, trwy lawrlwytho ein llyfryn Coginio’n Ddiogel!

Sut i goginio’n ddiogel

Mae sawl peth y medrwch chi wneud i atal tân yn y gegin. Gofalwch nad oes unrhyw beth yn gwrthdynnu eich sylw pan eich bod yn coginio, a:

  • ​thynnwch y sosbenni oddi ar y gwres neu trowch y gwres i lawr, os cewch eich galw oddi wrth y popty, e.e. gan alwad ffôn.
  • cymerwch ofal os ydych yn gwisgo dillad llac, oherwydd maent yn medru mynd ar dân yn hawdd.
  • peidiwch â choginio os ydych wedi bod yn yfed alcohol neu eich bod yn cymryd cyffuriau ar bresgripsiwn - gallech fynd yn gysglyd neu fethu canolbwyntio.