Mae larymau mwg yn ddyfeisiau sensitif sy’n achub bywydau, ac maent yn rhoi rhybudd cynnar os oes tân. Felly, mae’n hollbwysig eu bod yn cael eu profi’n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio’n iawn. Gall gosod dyfais yn y man anghywir a pheidio â’i chynnal a’i chadw effeithio arni

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn argymell y dylid profi a chynnal a chadw larymau mwg yn y ffordd ganlynol.

  • Unwaith bob wythnos trwy bwyso ar y botwm profi nes bod y larwm yn seinio.
  • Unwaith y mis, defnyddio hwfer i lanhau o amgylch y larwm a’i sychu gan ddefnyddio lliain llaith i gael gwared ag unrhyw lwch.

Datrys problemau

Mae’r larymau a ddarperir gan Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys batri 10 mlynedd, ac, ar ddiwedd ei oes, bydd y larwm yn seinio unwaith bob munud am o leiaf fis.

O ran unrhyw arwyddion eraill o nam, dylech gyfeirio at gyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd a ddaeth gyda’r larwm.

Os oes nam ar larwm sydd wedi’i gysylltu â’r prif gyflenwad trydan, yna cysylltwch â thrydanwr neu eich landlord os ydych yn rhentu eich eiddo.

Llawlyfrau Larymau

Llawlyfr Defnyddiwr Larwm Mwg
Gellir lawrlwytho'r llawlyfr defnyddiwr larwm mwg yn uniongyrchol o wefan Fireblitz (PDF, agor yn tudalen/tab newydd)

Llawlyfr Defnyddiwr Larwm Gwres
Gellir lawrlwytho'r llawlyfr defnyddiwr larwm gwres yn uniongyrchol o wefan Fireblitz (PDF, agor yn tudalen/tab newydd)

Llawlyfr Defnyddiwr Carbon Monocsid
Gellir lawrlwytho'r llawlyfr defnyddiwr larwm carbon monocsid yn uniongyrchol o wefan Fireblitz (PDF, agor yn tudalen/tab newydd)

Llawlyfr Defnyddiwr Larwm Canfod Tân a Charbon Monocsid Trwm
Gellir lawrlwytho'r llawlyfr defnyddiwr larwm canfod tân a charbon monocsid trwm ei glyw yn uniongyrchol o wefan Fireblitz (PDF, agor yn tudalen/tab newydd)

Cysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau gyda'ch larwm / larymau mwg neu eisiau cyngor cyffredinol ar Ddiogelwch Cartref gallwch gysylltu â ni trwy ein ffurflen ar-lein neu yn y ffyrdd canlynol.